Навършват се 100 години от рождението на Ричард ФайнманРичард Файнман

Навършват се 100 години от рождението на Ричард ФайнманРичард Файнман ...

Тази вечер: лекция за квантовите компютри.


Навършват се 100 години от рождението на Ричард Файнман

Ричард Файнман предлага идеята за квантовия компютър през 1982 година (снимка: Richard Hartt/Caltech Archives)

Този четвъртък – 08 ноември – професор Николай Витанов ще проследи една от най-интересните и интригуващи теми на 21 век – квантовите компютри. Мероприятието се организира от катедра Астрономия при СУ „Св. Климент Охридски“.

„Ще се „квантуваме“ в позната обстановка, казват оттам – става дума за А205 или А207 на Физическия факултет на Софийския университет (бул. Джеймс Баучер №5, втори етаж на сграда А) от 19.30 ч.
още по темата
За мероприятието има специален повод – навършването на 100 години от рождението на един от най-великите физици на 20 век – Ричард Файнман.

През 1982 година Файнман предлага идеята за квантовия компютър – машина, работеща по законите на квантовата физика, която може да реши задачи, практически нерешими за добре известните ни класически компютри.

В лекцията ще бъдат представени историята на квантовите компютри от Файнман до наши дни, досегашните успехи и неуспехи, перспективите за тяхното построяване и задачите, които те ще могат да решат.

Източник: technews.bg