Националният статистически институт (НСИ) и Агенция на Европейския съюз за

Националният статистически институт (НСИ) и Агенция на Европейския съюз за ...

НСИ търси иновативни подходи за събиране на данни за малцинствата.


Националният статистически институт (НСИ) и Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) започват работа по проект "Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права", съобщи пред журналисти Диана Янчева - заместник-председател на НСИ.

В продължение на 30 месеца екипи от експерти ще разработват иновативни методи и подходи за събиране на данни и осигуряване на индикатори, които са необходими за създаване и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението. Като уязвими групи засега се определят децата, хората със здравословни проблеми, и тези от малцинствата, както и мигрантите.

Работата на екипа статистици ще премине през няколко етапа. Експертите ще направят проучвания на съществуващите добри практики и методи за идентифициране на уязвимите групи от населението, като ще изследват различни източници, ще ги анализират, ще проведат консултации със заинтересованите страни. Екипът ще проектира и проведе теренно изследване на 15 000 домакинства и ще анализира резултатите.

Проектът се прави по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи". Финансирането му е в размер на 1 945 450 лв. и се осигурява с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Източник: novinite.bg