Миннодобивната индустрия в България е важен фактор за икономическата стабилност

Миннодобивната индустрия в България е важен фактор за икономическата стабилност ...

Красимир Първанов: Миннодобивната индустрия има стратегическо значение за икономическата стабилност и енергийната сигурност.Миннодобивната индустрия в България е важен фактор за икономическата стабилност и енергийната сигурност. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, който участва в тържественото честване 65-тата годишнина от създаването на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Пред участниците в церемонията заместник-министър Първанов подчерта, че образованието в университета е на световно равнище и това дава стабилна основа за развитието на сектора. По неговите думи, професионализмът и усилията на целия екип на университета, с които осигуряват висококвалифицирани кадри за българския минерално-суровинен отрасъл, гарантират водещата позиция на страната в европейския рудодобив.

Заместник-министър Първанов изтъкна минерално-суровинният отрасъл като един от успешните примери за въвеждане на дуалното обучение – механизъм, който гарантира завършване целия цикъл на обучение на квалифицираните кадри у нас, които започват стажа си именно в МГУ.

От името на министъра на енергетиката Теменужка Петкова той поднесе плакет за годишнината на висшето училище на ректора му - проф. д-р Любен Тотев.

В заключение заместник-министър Първанов подчерта, че само с обединените усилия на цялото общество може да се постигнат устойчиви решения за бъдещето на индустрията и защита на минния сектор на международно равнище, за осигуряване на условия за неговото конкурентно и пазарно развитие.

 

 

Източник: 3e-news.net