Европейският парламент прие с огромно мнозинство доклад на българския евродепутат

Европейският парламент прие с огромно мнозинство доклад на българския евродепутат ...

Европейският парламент одобри нови мерки за борба срещу тероризма и организираната престъпност.


Европейският парламент прие с огромно мнозинство доклад на българския евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев относно достъпа до банкова информация и обмена на финансова информация в Европейския съюз за борба срещу тероризма и сериозната престъпност.

Директивата, която Емил Радев договори в изключително краткия срок от един месец заедно с румънското председателство, цели да улесни обмена на информация и сътрудничеството между звената за финансово разузнаване на различните държави-членки, нещо, за което българският представител е настоявал многократно по време на своя мандат.

Директивата предвижда компетентните власти като полицията или звената за отнемане на имущество да получат достъп до централизираните банкови регистри на държавите-членки, които следва да бъдат създадени след влизането в сила на Петата директива за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това ново правомощие е с цел борба срещу сериозната престъпност, но няма да предостави достъп до самото съдържание и транзакции по сметките.

Освен това новите правила, договорени от Емил Радев, задължават компетентните власти да предоставят информация на националното звено за финансово разузнаване, така че то да има пълен набор от информация относно случаи на финансиране на тероризъм, изпиране на пари или свързаните предикатни престъпления. Националните звена за финансово разузнаване също ще са задължени да сътрудничат с националните компетентни органи и да им предоставят финансова информация или анализ, но този път за борба срещу сериозната престъпност като цяло.

Основно постижение на директивата е възможността звената за финансово разузнаване в ЕС да обменят информация помежду си за целите на борба срещу тероризма и организираната престъпност, свързана с тероризма. Това е първата такава правна основа в европейското законодателство, която ще направи сътрудничеството в борбата срещу тероризма по-ефективно.

Предложената от Европейската комисия през април 2018г. директива е в отговор на основно притеснение на европейските граждани, които поставят тероризма и организираната престъпност като важно предизвикателство пред европейската сигурност. Тя е и плод на упоритите усилия на Емил Радев и другите членове на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за по-сериозно и ефективно сътрудничество и обмен на информация между различните служби на държавите-членки.

След приемането на директивата, Емил Радев благодари на своите колеги за силната подкрепа. „Новата директива предвижда практични и практически мерки за сътрудничество, което неминуемо ще подобри и направи по-ефективна борбата срещу изпирането на пари и сериозната, вкл. организираната, престъпност и ще допринесе към борбата срещу тероризма. Крайният резултат ще бъде повече предотвратени терористични атаки, по-бързо разбиване на организирани престъпни групи и повече сигурност за европейските граждани.“, коментира той след гласуването.

Директивата за достъп до банкова информация и обмен на финансова информация ще влезе в сила 20 дни след нейното публикуване в Официалния вестник на ЕС и държавите-членки ще имат две години да я пренесат изцяло в националното законодателство.

Източник: novini.bg