Европейската комисия представи насоки, за да се гарантира непрекъснатостта на

Европейската комисия представи насоки, за да се гарантира непрекъснатостта на ...

ЕК иска преминаването през зелените гранични коридори да става за 15 минути.


Европейската комисия представи насоки, за да се гарантира непрекъснатостта на потока от стоки в Европейския съюз чрез т.нар. "зелени ленти" за преминаване.

Целта на мерките е превозът на товари в рамките на ЕС да продължи да работи по време на настоящата пандемия.

Изисква се държавите членки да определят незабавно всички вътрешни гранични контролно-пропускателни пунктове в рамките на трансевропейската транспортна мрежа със "зелена лента" за преминаване.

Зелените гранични коридори трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо от стоките, които превозват.

Пресичането на границата, включително извършването на всички проверки и на здравен скрининг, не следва да отнема повече от 15 минути.

Източник: mediapool.bg