Благоевград. Над 11 млн. евро е стойността на проект Трансгранично

Благоевград. Над 11 млн. евро е стойността на проект Трансгранично ...

Над 11 млн. евро е стойността на проекта за защита от наводнения, бенефициент по който е Областна администрация – Благоевград.

Благоевград. Над 11 млн. евро е стойността на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – Flood Protection”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020. Това каза на пресконференция Красимира Крумова, координатор на проекта, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. Тя обясни, че партньорите по проекта са 7. От гръцка страна това са: Регион централна Македония, който е водещ партньор; Регион Източна Македония и Тракия и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия. От българска страна партньорите са 4, а именни: Областна администрация – Благоевград; Областна администрация – Хасково; Областна администрация – Кърджали и Областна администрация – Смолян.
„По проекта бюджетът на Областна администрация – Благоевград е 790 хил. евро. Продължителността на проекта е 36 месеца, като крайният срок е месец септември 2020 година“, каза още Крумова. Тя добави, че основната цел на проекта е повишаване нивото на защита от наводнения в трансграничния регион на Гърция и България и по-конкретно в райони с висок риск от наводнения.
„Подцелите на проекта са: изграждане, възстановяване и укрепване на съществуващата инфраструктура за защита от наводнения; доставка на необходимото оборудване за своевременна реакция в случай на бъдещи наводнения; подобряване на сътрудничеството между компетентните органи в двете страни и укрепване на техния капацитет за справяне с последиците от изменението на климата“, уточни Крумова. Координаторът на проекта заяви, че има и други под цели, които са не по-малко важни. Крумова отбеляза, че част от резултатите, които са заложени за постигане след края на проекта, са свързани с изграждане, укрепване и възстановяване на защитни съоръжения срещу наводнения по поречието на река Струма в рискови участъци; изграждане и възстановяване на праг №2 и десния насипен праг №3 на река Струма; изграждане и модернизация на три бетонни стени по река Черна в Смолян, река Върбица в Златоград и река Чепинска в Рудозем; укрепване на десния бряг и почистване на река Марица в района на селата Великан и Ябълково, Област Хасково; възстановяване на защитната дига на река Крумовица и изграждане на защитна дига на река Джебелска, село Тютюнче в Област Кърджали. Крумова каза, че и в Гърция се предвижда изпълнението на подобни мерки.
Ливия НИНОВА

Източник: focus-news.net