Stem - НовиниЛаборатория за създаване на мултимедийно съдържание и виртуални модели бе

Лаборатория за създаване на мултимедийно съдържание и виртуални модели бе ...

... заведение профили са „Предприемачество“ и „Софтуерни и хардуерни науки“, а от настоящата учебна година то стана първото средно училище, разкрило дуална професионална паралелка „Графичен дизайн”.Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в аксаковското

Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в аксаковското ...

... 106 ученици, включително и подготвителнитегрупи. Необхванати от образователната система деца няма, има напуснали, но причената за това е преместване на семействата в чужбина, коментира директорът.


Аксаково Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в

Аксаково Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в ...

... обучават 106 ученици, включително и подготвителнитегрупи. Необхванати от образователната система деца няма, има напуснали, но причената за това е преместване на семействата в чужбина, коментира


Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в аксаковското

Помощна сграда в двора на ОУ Христо Смирненски в аксаковското ...

... 106 ученици, включително и подготвителнитегрупи. Необхванати от образователната система деца няма, има напуснали, но причената за това е преместване на семействата в чужбина, коментира директорът.Иновативен училищен се изгражда в момента в сградата на бургаската

Иновативен училищен се изгражда в момента в сградата на бургаската ...

... „Александър Георгиев Коджакафалията“, ОУ „Елин Пелин“, Търговска гимназия, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ОУ „Васил Левски“ – Българово и други. Още от БУРГАС:
Над 1 милиард лева от общо 1 8 млрд за образование

Над 1 милиард лева от общо 1 8 млрд за образование ...

... БАН с бизнеса. Научните организации и изследователските университети ще получават предвидените средства за научни изследвания и иновации, след като изпълнят определени индикатори за постигнати резултати.