Prisma - Новини


Проектната компания ICGB която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция България

Проектната компания ICGB която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция България ...

... за България и за региона на Югоизточна Европа. Към момента всички усилия остават насочени към въвеждане на интерконектора в търговска експлоатация през юли 2022 г.