More - Новини

Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги обичаме и

Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги обичаме и

...

... за действие","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Гледайте цели епизоди" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fe.app.linku002FqeYFJuoaf9","title ":"Гледайте цели епизоди"}}]},"categories":{"__typename":"LinkList","name":"Секции на менюто","links":[{"__typename":"Link","displayTitle ":"Последни новини","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftop_stories","title": „Водещи истории“}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Бакалавърска нация","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":" САЩ"})":"u002Fновиниu002Fбакалавърска_нация","title":"Ергенска нация"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Кралско семейство","reference":{"__typename ":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Froyals","title":"Royals"}},{"__typename":"Връзка" ,"displayTitle":"TV Scoop","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftv"," title":"TV"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Влиятели","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition": "US"})":"u002Fnewsu002Finfluencer","title":"Influencer"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","
Ние независимо избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

Ние независимо избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

...

... Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" САЩ"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fснимки","titl


Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

...

... title":"TV"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Влиятели","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition": "US"})":"u002Fnewsu002Finfluencer","title":"Influencer"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu


Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

...

... действие","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Гледайте цели епизоди" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fe.app.linku002FqeYFJuoaf9","title ":"Гледайте цели епизоди"}}]},"categories":{"__typename":"LinkList","name":"Секции на менюто","links":[{"__typename":"Link","displayTitle ":"Последни новини","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftop_stories","title": „Водещи истории“}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Бакалавърска нация","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":" САЩ"})":"u002Fновиниu002Fбакалавърска_нация","title":"Ергенска нация"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Кралско семейство","reference":{"__typename ":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Froyals","title":"Royals"}},{"__typename":"Връзка" ,"displayTitle":"TV Scoop","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftv"," title":"TV"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Влиятели","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition": "US"})":"u002Fnewsu002Finfluencer","title":"Influencer"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })"Марките представени в тази статия са партньори на NBCUniversal Checkout

Марките представени в тази статия са партньори на NBCUniversal Checkout

...

... Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fphotos","title":Ние самостоятелно избрахме тези сделки и продукти защото ги обичаме

Ние самостоятелно избрахме тези сделки и продукти защото ги обичаме

...

... ":"Последни новини","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftop_stories","title": „Водещи истории“}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Бакалавърска нация","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":" САЩ"})":"u002Fновиниu002Fбакалавърска_нация","title":"Ергенска нация"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Кралско семейство","reference":{"__typename ":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Froyals","title":"Royals"}},{"__typename":"Връзка" ,"displayTitle":"TV Scoop","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftv"," title":"TV"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Влиятели","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition": "US"})":"u002Fnewsu002Finfluencer","title":"Influencer"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__t

Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги харесваме и

Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги харесваме и

...

... Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" САЩ"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fснимки","title"Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги обичаме и

Избрахме самостоятелно тези оферти и продукти защото ги обичаме и

...

... "Навигация","callToAction":{"__typename":"LinkList","name":"Призив за действие","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Гледайте цели епизоди" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fe.app.linku002FqeYFJuoaf9","title ":"Гледайте цели епизоди"}}]},"categories":{"__typename":"LinkList","name":"Секции на менюто","links":[{"__typename":"Link","displayTitle ":"Последни новини","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftop_stories","title": „Водещи истории“}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Бакалавърска нация","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":" САЩ"})":"u002Fновиниu002Fбакалавърска_нация","title":"Ергенска нация"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Кралско семейство","reference":{"__typename ":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Froyals","title":"Royals"}},{"__typename":"Връзка" ,"displayTitle":"TV Scoop","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Ftv"," title":"TV"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Влиятели","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition": "US"})":"u002Fnewsu002Finfluencer","title":"Influencer"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Insider","референция"Ние независимо избрахме тези оферти и продукти защото ги обичаме

Ние независимо избрахме тези оферти и продукти защото ги обичаме

...

... })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" САЩ"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fphotos","title":"Снимки"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове"," reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fvideos","title": "Видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Кардашиан","реф.


Избрахме независимо тези продукти защото ги обичаме и смятаме че

Избрахме независимо тези продукти защото ги обичаме и смятаме че

...

... Insider","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fnewsu002Fe_insider","title":"E! Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" САЩ"})":"htt


Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

Ние самостоятелно избрахме тези оферти и продукти защото ги харесваме

...

... Insider"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Пазаруване","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US" })":"u002Fnewsu002Fshop","title":"shop"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове","reference":{"__typename":"Категория" ,"uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fвидеоклипове","title":"видеоклипове"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle": "Снимки","reference":{"__typename":"Категория","uri({"edition":"US"})":"u002Fновиниu002Fснимки","title":"снимки" }}]},"footerText":{"__typename":"LinkList","name":"Връзки в долния колонтитул","links":[{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Приложение за новини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Feonline.onelink.meu002FyMtl u002Fkw20kpb7","title":"E! Приложение за новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Бюлетини","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Ffollow-us ","title":"Абонаменти"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"E! Merch","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.nbcstore.comu002Fcollectionsu002Fshop -e?utm_source=shopeonline.com&utm_medium=referral&utm_campaign=e_migrationlink&utm_content=collection","title":"E! Merch"}}]},"hotTopics":{"__typename":"LinkList","name":"Горещи теми","links":[{"__typename":"Link","displayTitle":"Новини" ,"reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":"US"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fnews","title ":"Новини"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Снимки","reference":{"__typename":"ExternalLink","uri({"edition":" САЩ"})":"https:u002Fu002Fwww.eonline.comu002Fphotos","title":"Снимки"}},{"__typename":"Връзка","displayTitle":"Видеоклипове"," справка":{"__typename":"ExternalLin


Готови ли сте за нов албум на Billie Eilish По

Готови ли сте за нов албум на Billie Eilish По

...

... това ме накара Чувствам се наистина добре", каза Айлиш. „Аз също имах чувството, че обединява хората. Имаше чувството, че всички преживяваме житейския опит, разбирате ли?"

The City of Zagreb was proud to announce that for

The City of Zagreb was proud to announce that for

...

... its way, it passes through the capital city Zagreb.The eco-asphalt section is part of the 5th phase of the project, which consists of nine stages altogether.
11 commercial companies were accepted as full members of the

11 commercial companies were accepted as full members of the

...

... Belarus, the European Economic and Social Committee, the European business confederation BusinessEurope, etc. bodies for partnership at the national and international level, BCC also announced.


During the first 6 months of this year bilateral trade

During the first 6 months of this year bilateral trade

...

... announced that after the difficult years surrounding the pandemic, investments in various sectors in Bulgaria are being discussed today, including energy, automotive, information technology, etc.For the first time in 16 years the future of

For the first time in 16 years the future of

...

... opponent in the person of Bachiyski is increasingly being predicted. Thus, for the first time in 16 years, the intrigue in the local elections is alive.


Реклама / Ads
0| 86|18.09.2023НОВИНИ

Йордан Божилов: Трябва да се знае, че е възможно да има още дронове и мини в Черно море

.
Източник: личен архив
"За да се дадат отговори на въпросителните около падналия дрон край Тюленово, е необходимо да се направи анализ на устройството - колко може да лети, какъв е капацитетът за носене на товар, както и да се изчисли времето, в което то е престояло във водата. Много е трудно да се каже откъде е дошло, тъй като и Русия, и Украйна използват дронове във военните действия".

Това каза пред БНР Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност, бивш заместник-министър на отбраната. 

 

И поясни, че много от дроновете, които се използват и от двете страни, са произведени по времето на Съветския съюз. 

 

Той подчерта, че има стандартни процедури, които се прилагат при подобни случаи:  "На българското крайбрежие постоянно излизат различни боеприпаси от Първата световна война. Има определи процедури как да се действа. Важното е хората да не приближават такива предмети заради риск за здравето и за живота. Най-правилното е да се съобщи за открит подобен предмет...

 

Трябва да се знае, че е възможно да има още дронове, мини, знаем за доста мини, които плават свободно в Черно море. Подобни рискове ще има".  

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 2| 1925|18.09.2023Крум Зарков: Отпадането на мониторинговия механизъм над България трябва да насърчи задълбочаването на реформите. 16| 2651|17.09.2023Надежда Йорданова призова за диалог между премиера и зърнарите. 30| 2677|17.09.2023Вицепрезидентът смята, че Денков трябва да подаде оставка заради зърнопроизводителите. 5| 3968|13.09.2023Йордан Терзийски: Трябва да държим инфлацията ниска, за да сме част от Еврозоната

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Frognews
0| 422|16.09.2023НОВИНИ

Д-р Ненков: Избирателите не искат на море в Красноярск и комунистическото управление, налагано от Радев

.
Лекарите нямат право на ефективни стачни действия по закон. Ако лекарите предприемат организирана съпротива срещу властта, могат да я свалят. Ако правителството си стои здраво на мястото и знае каква теза защитава, няма да има проблем въобще. Избирателите, които са изпратили тези политически сили в парламента, не искат комуинистическо управление в стария му вид, каквото налагаше ген. Радев през годините, в които управлява. Те не искат да ходят в Красноярск, а в Гърция. Тези хора не желаят да се връщаме към външните тоалетни, а да имаме топла вода.

Това заяви пред Българската национална телевизия бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков. 

 

“Накъде трябва да вървим ние, накъде ни е пътят? Лош, очущан, пътят ни е към така наречената цивилизована Европа, не на Изток. Колкото и на някои хора да им се иска, пазещи парите си в евро и изпращащи децата си в този пропадащ Капитализъм. Не е пътят ни на Изток - там е лошо, кал, външна тоалетна, студ. Ние сме по-добре, откакто сме част от ЕС. Палим си колата и отиваме на море в Гърция. Ако има Шенген, даже няма да ни спират на границата”, обясни Ненков. 

 

“Ужасяващият комунистически режим извади на бял свят най-лошите човешки черти. Сложи на власт хора, изпълзяли от дупки и землянки, но с огромна вярност”, категоричен бе бившият здравен министър.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 3494|11.09.2023Росица Матева, ЦИК: 42 партии и 8 коалиции искат да участват в местните избори през октомври. 32| 21140|09.09.2023Д-р Мирослав Ненков: 9-ти септември е началото на брутално ампутиране на най-ценните качества на българите. 2| 7124|09.09.2023Папата към Сталоун: Израснахме с филмите ви. Актьорът: Искате ли да се боксираме. 4| 3985|01.09.2023Властта не била самоцел за ГЕРБ. Искат партийната принадлежност да не е критерий за кадровите решения

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads

Реклама / Ads
0| 92|14.09.2023НОВИНИ

Русия унищожила украински кораб в Черно море

.
Руското министерство на отбраната твърди, че е унищожило плавателен съд на украинските въоръжени сили в Черно море. Киев все още не е коментирал, съобщават от руската редакция на BBC. 

По-рано днес руското министерство на отбраната съобщи, че е "спряло“ атака на украински дрон. Според съобщението дроновете са се насочили към патрулния кораб "Сергей Котов", който обикаля из черноморски води, след като Москва отказа да поднови сделката за износ на зърно.


Русия заяви в четвъртък, че е отбила атаки срещу един от своите военноморски кораби и други цели в Крим, докато Украйна твърди, че е ударила руска система за противовъздушна отбрана при последните си атаки срещу окупирания от Русия регион.


Атаките дойдоха само ден, след като украинските военни удариха два кораба в щаба на Черноморския флот. Това е едно от най-смелите нападения на Киев срещу военна инфраструктура в анексирания от Русия полуостров, предават от The New York Times.


Украинската армия твърди, че е ударила руските системи за противовъздушна отбрана близо до град Евпатория в западен Крим при нападение на далечни разстояния през нощта в четвъртък.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 340|14.09.2023Цени, умножени по 10: Как се ремонтира Националната галерия. 1| 536|14.09.2023Нидерландия следи внимателно напредъка на България към Шенген. 0| 572|14.09.2023Сарафов обясни на прокурорите как ще се конфискуват автомобили на пияни и дрогирани водачи. 0| 537|14.09.2023Гришо се включва в турнира UTS във Франкфурт

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
 
Реклама / Ads
Frognews
1| 138|14.09.2023НОВИНИ

Тагарев: До голяма степен случващото се в Черно море зависи от Турция

.
Министърът на отбраната проф. Тодор ТагаревИзточник: Стопкадър: БНТ
До голяма степен случващото се в Черно море зависи от Турция и нейните действия не позволяват по-голяма ескалация на напрежението. Това заяви пред БНТ министърът на отбраната Тодор Тагарев.

Той бе категоричен ,че турската страна спазва стриктно Конвенцията от Монтрьо, като ограничава присъствието на военни кораби в Черно море, включително и руски.

 

По думите му в последните месеци Русия използва Черно море и изключителната икономическа зона на България за военни учения, затова страната ни обсъжда различни варианти за отговор - от дипломатически до ускорено придобиване на брегови ракетни комплекси.

 

Според него основният отговор няма да е самостоятелен, а съвместно със съюзниците от НАТО.

 

"От средата на юли Русия прави предупреждения, че ще провежда учения със стрелби в част от българската изключителна икономическа зона. Така тя блокира нормалните коридори на търговския трафик, това означава, че е опасно за нас да използваме икономически тази зона", посочи проф. Тагарев.

 

Няколко съюзни страни вече са пострадали от конфликта в Украйна, остатъци от дронове падат в Румъния, изтъкна министърът. По думите му атаките на Русия по украинските пристанища на Дунав в един момент може да засегнат и България.

 

"Няма заплаха от преки военни действия срещу България, но има рискове да бъде засегната по един или друг начин от тези провокационни и агресивни действия", смята той.

 

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 9733|08.09.2023Поредната голяма печалба от WINBET донесе на късметлия над 780 000 лв.. 2| 3857|07.09.2023Водното бедствие: Южното ни Черноморие постепенно се възстановява. 9| 3682|24.08.2023Голяма тълпа пази МОЧА, докато ”Левски” играе с Айнтрахт. 1| 2367|19.08.2023Зеленски: Наша първостепенна задача е укрепването на украинските бойци на земя и в небето

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
 

Той бе категоричен че турската страна спазва стриктно Конвенцията от

...

... от преки военни действия срещу България, но има рискове да бъде засегната по един или друг начин от тези провокационни и агресивни действия", смята той.   For a long time more profit has been made in

For a long time more profit has been made in

...

... the minimum wage by more than 20%, and he recalled that similar measures were taken in our country during the years when this was necessary.

Euro Games Technology EGT is a dynamically developing technology company

Euro Games Technology EGT is a dynamically developing technology company

...

... lies in our excellent professionals.Текстът е част от бр. 114 на сп. „Икономика“. Публикува се в Economic.bg по силата на партньорско споразумение между двете медии.За една от най работливите и устойчиви банди в алтернативната гама

За една от най работливите и устойчиви банди в алтернативната гама

...

... на 16 юни.No More Many More са:Методи Кръстев, вокали и китараРадослав Гергов, вокали и ударниВлади Иванов, ударниКамен Александров, китараГриша Георгиев, басМартин Стоянов - Martist, клавириFacebook: Instagram: YouTube: Spotify: