Коонавируса


По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през второто ...

... през второто тримесечие на 2020 г. са: •„Създаване  и  разпространение  на  информация  и  творчески  продукти;  далеко-съобщения“ -  3 270 лева; •„Финансови и застрахователни дейности“ - 2 287лева; •„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 105лева. Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: ...