Заеми Догодина - Новини

През следващата година няма да има нови инвестиционни проекти финансирани

През следващата година няма да има нови инвестиционни проекти финансирани

...

... които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане  
В проекта на Закона за държавния бюджет за 2020 г

В проекта на Закона за държавния бюджет за 2020 г

...

... в областта на регионалната политика и за подкрепа в процеса на програмиране на новата оперативна програма за регионално развитие за следващия програмен период 2021-2027 г.