Земеделският министър заедно с браншови организации ще правят нов закон

...
Земеделският министър заедно с браншови организации ще правят нов закон
Коментари Харесай

Вътев прави закон за кооперативите

Земеделският министър дружно с браншови организации ще вършат нов закон за кооперативите. Вътев заяви, че сдружаването ще докара до по-добри икономически резултати, ще усъвършенства разноските по агрохранителната верига, както и ще усъвършенства позициите на българските производители на пазара.

Всички участници се сплотиха към нуждата от регламентиране на функционалностите и активността на кооперативите, като форма на обединявания на физически и юридически лица от бранша. Работната група беше единна, че в този момент настоящият Закон за кооперациите не би трябвало да се трансформира.

От своя страна представителите на браншови организации поддържаха идеята и показаха, че кооперирането ще им даде опция за сполучлива реализация и ще се реализира по-ниската себестойност на продукцията. В новия нормативен акт следва да се регистрират особеностите в активността на кооперативите на аграрни производители, както и да се защитят ползите на всички участници в тях.

На срещата бяха избрани участниците от работната група, които да работят по правенето на разбор на актуалната обстановка, както и за изследването на опита на другите страни в тази сфера, след което резултатите ще бъдат дискутирани на следващо съвещание, написа БГНЕС. 
Източник: petel.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР