Заместник - председателят на Народното събрание Филиз Хюсменова прие номинацията

...
Заместник - председателят на Народното събрание Филиз Хюсменова прие номинацията
Коментари Харесай

Филиз Хюсменова стана посланик на дарителска кампания

Заместник - ръководителят на Народното събрание Филиз Хюсменова одобри номинацията надетска градина „ Алиса “ в София и стана дипломат на дарителска кампания „ Да влезеш в обувките на дядо Коледа “ за 2023 година


Хюсменова беше посетител на кръгла маса, проведена от екипа на детската
градина на тематика „ Заедно за децата ни! “.

 

Във форума в зала „ Импера “ родители на деца от просветителната институция обмениха отзиви със заместник-кмета по екология на Столична община Надежда Бобчева, кмета на регион „ Сердика “ Момчил Даскалов и началника на отдела по образование в региона - Райна Сотирова, с Надежда Дойчинова – старши експерт в Регионално ръководство на образованието – София-град, заместник - шефа на издателство „ Аз Буки “ Венцислав Генков, бизнес дамата Димитрина Стоилова – покровител на детската градина и организатор на коледната акция.


На кръглата маса доцент доктор Диана Игнатова – теоретичен секретар на катедра
„ Логопедия “ в СУ „ Св. св. Климент Охридски “, приказва за взаимодействието между детската градина и родителите, и въздействието му за личностното развитие на децата.

Мнение и градивни оферти за работа направи някогашният шеф на детската градина Вела Горова.


На форума беше реализирано и подписано „ Съгласие за съдействието “ между шефа на детска градина „ Алиса “ доктор Стефка Колева и родителската общественост – нова процедура, чиято цел е основаване на позитивна и мотивираща среда за съдействие с родителите.


Пред участниците във форума, Филиз Хюсменова акцентира, че поддържа
всяка просветителна институция, която търси нови пътища, която има
самочувствието да пробва и да прави смяна, ориентирана към
развиването на децата.

Тя напомни, че един от целите в Стратегическа рамка за развиване на образованието, образованието и ученето в Република България за интервала 2021 – 2030 година е основаване и развиване на ефикасни и сплотени учебни общности, и систематична работа с родителите. Поради това форумът „ Заедно за децата ни! “ е деяние в правилната посока, заключи зам. – ръководителят на Народното събрание.

Източник: epicenter.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР