Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева сключи нови 11

...
Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева сключи нови 11
Коментари Харесай

Зам.-министър Георгиева сключи договори на стойност 5,8 млн. лв. по мярката за иновации от ПРСР 2014-2020 г.

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева подписа нови 11 контракта с утвърдени оперативни групи за реализация на реформаторски планове на стойност 5.8 млн. лева по подмярка 16.1 „ Подкрепа за съставяне и действие на оперативни групи в границите на ЕПИ " от мярка 16 „ Сътрудничество " от Програмата за развиване на селските региони 2014-2020 година Това са първите контракти, които Министерство на земеделието и храните подписва електронно по ограниченията от Програмата.

Договорираните планове плануват съдействие сред 70 аграрни стопани и екипи от учени, преподаватели от университети и представители на научни институти. Това са Университетът по хранителни технологии - Пловдив, Тракийският университет - Стара Загора, Научният център по отглеждане на животни и земеделие - Смолян, Институтът по земеделие - Кюстендил, Институтът по почвознание, агротехнологии и отбрана на растенията „ Никола Пушкаров " - София, Институтът по криобиология и хранителни технологии и Институтът по роботика към Българска академия на науките. Участие в реализацията на плановите оферти ще имат и представители на 5 юридически лица с нестопанска цел в областта на селското стопанство, 2 преработвателни предприятия и 5 консултантски организации.

Одобрените планови оферти с капацитет за нововъведения са за:

Създаване на модел на дребна фамилна плантация, осигуряваща приход за хора в планински региони, който ще се осъществя в Родопите;

Изследване на количеството парникови газове, които се отделят в животновъдните ферми при потребление на разнообразни видове фуражи за понижаване на нездравословните емисии;

Създаване на мобилно приложение за разпространение на локална животновъдна активност и предлаганите артикули от нея в селските региони измежду крайните потребители;

Изпитване на нови сортове овощни култури в отговор на отрицателно изменящите се климатични условия;

Разработване на система за отдалечено наблюдаване и направляване на животни при паша;

Прилагане на нова технология за точно зарзаватчийство, обвързвана с тъкмо установяване на моментите за използване на ограничения за растителна отбрана като по този метод се редуцира използването на инсектициди и фунгициди;

Използване на пробиотици в овцевъдството като опция на антимикробни субстанции за ограничение на кръстосаната резистентност;

Разработване на имунопрофилактична стратегия за кози, отглеждани при разнообразни технологии (интензивно, екстензивно);

Внедряване на нова стопански, обществено и екологично ефикасна технология за оранжерийно зеленчукопроизводство, основана на биологични и нехимични способи и средства за надзор на доматения миниращ молец и други

С препоръчаното изменение в Стратегическия проект 2023-2027 година е планувана опция за заделяне на спомагателни средства, въз основа на които подписаните контракти да се изпълнят в период до първата половина на 2026 година, както е планувано в утвърдените планови оферти.

В къси периоди следва Министерство на земеделието и храните и Държавна фирма „ Земеделие " ще провежда и встъпително образование за утвърдените бенефициенти. Целта е сполучливо осъществяване на плановете с капацитет за нововъведения.

Припомняме, че досега по подмярка 16.1 „ Подкрепа за съставяне и действие на оперативни групи в границите на ЕПИ " са подписани общо 31 контракта на стойност над 17 млн. лв., от тях 20 контракта са от първия банкет на по подмярката.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР