За санирането на жилищните сгради, нужните документи, които трябва да ...

За санирането на жилищните сгради, нужните документи, които трябва да

Задължително е всички нужни документи за санирането да се подадат в Общината

За санирането на жилищните здания, нужните документи, които би трябвало да се внесат в Общината, наложителното осъществяване на общо заседание на притежателите на етажната благосъстоятелност и наложително техническо проучване на постройките, документите, мястото, където би трябвало да се внесат документите – разяснява Тодор Попов, шеф Дирекция „ Административно и правно обслужване “ в Община Габрово пред Женина Денчева за вестник „ 100 новини “ – Габрово

– Какво съставляват наложителните документи, какво включват?

– Задължителните документи са 2 категории, едните които би трябвало да показа сдружението, а другите са тези, които ние би трябвало да предоставим. Трябва формуляр за кандидатстване, него ще го попълня Общината в програмата ИСУН. От сдружението би трябвало да се попълни декларация за сходство, тя е по пример. Следващото е документ за регистрация на сдружението – това е удостоверението, което получава сдружението, когато се записва в Общината и доказателство за регистриране в обществения указател – това ще го предоставим ние и на последно място е копие от указател БУЛСТАТ за съществуване на съответния номер. Много е важен протокол от общо заседание, с който да се удостовери вземането на решението, там би трябвало жителите да положат най-вече старания, така като без значение по какъв начин е основано сдружението – със 100 или със 70 %, значимо е какъв брой са изразили единодушието си. Най-вероятно това ще бъде отправната точка, която министерството ще вземе при оценка на съответната постройка. Затова е значимо това заседание да е извършено законосъобразно, само че и с оптимално болшинство. Другото са трите документа – проучване за енергийна успеваемост, съпроводено от документ за енергийни характерности и проучване за определяне на техническите характерности – техническия паспорт и техническото проучване. После е работата на Общината, ние ще подготвим партньорското съглашение със съответното съдружие и дружно се явяваме участник по програмата. Общината ще даде и декларация за сходство и пълномощие, за лицето, което ще подаде плана пред ръководещия орган. Моя рекомендация е, в случай че възвръщат средствата за осъщественото проучване, да ни дават копие от платежния документ или договорът, с който са го упълномощили.

– Кога и по какъв начин се прави техническото проучване? То заплаща ли се?

– Обследването се прави преди кандидатстването в Общината. За да се извърши, би трябвало да се направи заседание на сдружението, на което да се вземе решение, че постройката ще заплати на компания, която да го извърши. Индикативната стойност е сред 4 до 5 лева. на метър кв. разгъната застроена повърхност. Изготвянето лишава месец, месец и половина. Фирмите нормално желаят задатък и предават документите при дефинитивно възнаграждение. За това не се прави социална поръчка. Търси се компания, която е записана към регистъра на Министерство на регионалното развитие. Регистърът може да се откри на уеб страницата на Общината, в секция Професионални услуги – проучване на здания. Нямаме право да насочваме към съответни компании, по тази причина сме разгласили целия указател на компании, регистрирани в България. Аналогично е с компаниите, които правят енергийно проучване, на същото място хората могат да ги видят, те са вписани в указател на Агенция за стабилно енергийно развиване.

– В техническото проучване би трябвало да вземат участие всички жилища от жилищната постройка, нали? Но се появява проблем, че не всички притежатели обезпечават достъп до жилищата си. Какво се случва тогава?

– Основно хората не обезпечават достъп, тъй като не желаят да дават пари. Но компаниите, които правят обследването не влизат във всички жилища, в случай че постройката е многофамилна. Ако постройката има ляв, десен и междинен апартамент и всички са идентични, влизат в по един и вършат модел на постройката. Никой да не чака, че една постройка примерно като блок „ Дунав “, който е със 140 жилища, обследващите ще влязат във всичките жилища. При строителството е малко по-сложно. Новата стратегия не планува замяна на ВиК инсталацията, най-вероятно, в случай че блокът е топлофициран няма да бъде предписана смяна на инсталацията от отвесна в хоризонтална. Изолацията се слага външно, няма да се влиза в жилищата.

– Хората не заплащат на ръка, заплаща сдружението, по този начин ли?

– Да, сдружението заплаща, събират се парите от притежателите и то заплаща. Ако в касата на сдружението има нужната сума изобщо няма да се събират пари от притежателите. Но дублирам, би трябвало да създадат заседание и да решат, че тази услуга ще се прави.

– Къде би трябвало и на кого тъкмо би трябвало да ги предадат документите от сдруженията на притежателите?

– Документите ще се подават в Центъра за административно обслужване в Общината, чиновниците ще бъдат инструктирани какво да вършат откакто излезе окончателния вид. При възможна липса на някои документи, жителите ще бъдат предизвестени.

– Трябва ли още веднъж да организират събрания сдруженията на притежателите, които към този момент са го създали и са внесли документи в общината?

– Събрание наложително би трябвало да се направи, то е да се вземе решение за присъединяване в новата стратегия. Старата стратегия беше с разнообразни условия. Там нямаше условие за съществуване на енергийно проучване. Другата причина е, че има лични промени в блоковете, има нови притежатели на някои жилища. Така че заседание наложително би трябвало, най-малко едно. Ако в сдружението не членуват 100 % от притежатели,  събранието би трябвало да бъде подложено на утвърждение от общото заседание на етажната благосъстоятелност. Прави се повторно заседание, повторно се събират подписи. Хубавото е, че няма отначало да се записват съдружие. Ако има въпроси могат да се задават в Областния информативен център, няма проблем и мен да попитат.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg