Yettel публикува , в който очертава постигнатите за годината резултати

...
Yettel публикува , в който очертава постигнатите за годината резултати
Коментари Харесай

Yettel отчита сериозен напредък в дейностите си за устойчиво развитие за 2022 година

Yettel разгласява, в който обрисува постигнатите за годината резултати във връзка с четирите стратегически за телекома тематики - околна среда, хора, технологии за стабилно бъдеще и ръководство, учредено на честност и бистрота. Докладът затвърждава дълготрайния ангажимент на компанията към екологичното и обществено виновното ръководство на бизнеса.

Основен фокус през 2022 година Yettel сложи върху грижата за природата и околната среда и намаляването на електронните боклуци. Благодарение на напъните на компанията в тази посока, през миналата година операторът съумява да предотврати попадането на 20,3 тона електронни боклуци на сметищата. Принос към този резултат има и акцията " Рециклирай и спести ", която стимулира потребителите да предадат за преработване или корекция остаряло електронно устройство. В рамките на акцията телекомът регистрира трикратно нарастване на събраните устройства през 2022 година спрямо миналата година. Амбицията на компанията е в идващите пет години да не допусне 127 000 кг. остарели електронни устройства да попаднат на сметищата.

Развитието на технологиите за стабилно бъдеще също е измежду акцентите в отчета на Yettel. Със своите софтуерни решения в интерес на бизнеса, хората и околната среда, компанията способства за развиването на цифровата стопанска система на страната посредством обезпечаване на сигурна 5G съгласуваност. В отчета си телекомът регистрира, че през 2022 година 5G мрежата на Yettel към този момент има покритие от 59.2% на популацията, спрямо 49% през 2021 година Тази година (2023) мрежата на Yettel получи и шести следващ документ за качество Best in Test от интернационалната самостоятелна компания за относителен разбор umlaut, част от Accenture. Сред софтуерните нововъведения е и електронно сключване на документи във всички магазини на телекома. Така единствено за една година Yettel съумява да спести 35 тона хартия.

Грижата за хората е също е измежду главните посоки, включени в отчета на компанията. Още със своя " нулев " отчет за 2021 година компанията си заложи за цел да доближава до 2,5 млн. души годишно с информация по тематиките за устойчивостта. В тази посока операторът осъществя голям брой интензивности, измежду които просветителна акция за значимостта на преработването, която е достигнала до 2 991 500* души през 2022 година. Операторът сътвори и специфична " Зелена емисия " - поредност от видеа, в които деца срещат потребителите с дребните и лесни крачки, които могат да създадат, с цел да опазят природата. През погледа на младите новинари видеата демонстрират, че позитивната смяна е обща отговорност и даже и дребните старания в всекидневието ни оказват помощ за постигането на една общата цел - по-чисто и несъмнено бъдеще. През 2022 година, взаимно със Софийския университет " Св. Климент Охридски " и ПрайсуотърхаусКупърс България, телекомът организира ESG Академия и поредност вътрешни образования за чиновници и мениджъри на телекома, отговарящи за основни за осъществяването на задачите в тактиката за стабилно развиване тематики.

След изработен разбор от Yettel си слагат амбициозната цел до 2028 година 40% от софтуерните функции в компанията да бъдат заемани от дами. По тази линия от оператора регистрират 2% растеж за 2022 година по отношение на 2021 година

По отношение на многообразието и приобщаването на работното място операторът организира и редица стратегии и начинания, които развива в устрема си да сътвори работна среда, която подтиква професионалното израстване и равни благоприятни условия за всеки. Сред основните старания на Yettel в тази посока е програмата " Рамо до рамо ", която има за цел да подкрепи професионалното развиване и обществената интеграция на хора с увреждания. Петима души са почнали кариерата си посредством програмата през 2022 година, като от началото на самодейността през 2015 година общо 34 души са получили опция да се развиват професионално в Yettel. От оператора имат вяра, че е значимо да влагат овреме в развиването на уменията на идващото потомство, като за задачата развиват стажантската стратегия Hub by Yettel. От стартирането ѝ досега своя професионален път са почнали общо 52 участници, като през 2022 година към програмата са се включили 10 нови стажанти. " Втора промяна " е друга самодейност на Yettel, отдадена на децата на чиновниците и тяхната ранна кариерна ориентировка. Общо 50 младежи са придобили опит, работейки в разнообразни екипи в компанията, като част от програмата през 2022 година

В края на предходната година Yettel разгласи своята, с която си сложи измерими цели за стабилно развиване, а с публикуването на годишните отчети компанията поема ангажимент да дава на заинтригуваните страни детайлна информация за постигнатите резултати в тази посока.

е направен в сходство с приети рамки за следене на резултатите, в това число стандартите на Глобалната самодейност за отчитане (GRI) версия 2021 и Протокола за парникови газове за обсег на пресмятане и отчитане 1, 2 и 3.
Източник: money.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg