Всяка характерна черта и особеност на почерка се оценява с ...

Всяка характерна черта и особеност на почерка се оценява с

Особеностите на почерка издават чертите на характера

Всяка присъща линия и специфичност на почерка се прави оценка с избран брой точки, след което би трябвало да сумирате точките.

Размер на буквите

Много дребни – 3 т.

Малки – 7 т.

Средни – 17 т.

Големи – 20 т.

Наклон на буквите

Наляво – 2 т.

Леко наляво – 5 т.

Надясно – 14 т.

Рязък надолнище надясно – 6 т.

Прави букви, без надолнище – 10 т.

Форма

Закръглени – 9 т.

Квадратни – 10 т.

Заострени – 19 т.

Редовете

„ Пълзят “ нагоре -16 т.

Спускат се надолу – 1 т.

Прави и равни – 12 т.

Интензивност (размах и мощ на натиска)

Лека – 8 т.

Средна – 15 т.

Много мощна – 21 т.

Изписване на думите

Склонност към свързване на буквите в думата – 11 т.

Склонност към обособяване на буквите една от друга – 18 т.

Смесен жанр – и едното, и другото – 15 т.

Обща оценка

Почеркът е грижлив, буквите са изписани деликатно – 13 т.

Неравномерен почерк – някои думи са отчетливи, други се четат мъчно – 9 т.

Буквите са нахвърляни повърхностно – почеркът е нехаен, неразбираем -4 т.

Източник: elle.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg