Всяка десета пълнолетна жена у нас е преживяла поне веднъж ...

Всяка десета пълнолетна жена у нас е преживяла поне веднъж

НСИ: Всяка десета жена у нас е била жертва на насилие поне веднъж

Всяка десета пълнолетна жена у нас е претърпяла най-малко един път физическо или полово принуждение. Това сочи статистиката на Национален статистически институт.

11.9% от дамите на възраст 18 - 74 година са претърпели най-малко веднъж физическо или полово принуждение, без значение кой е причинителят и каква е връзката им с него/ нея. Физическото принуждение, в това число закани за такова, е по-разпространено (8.5%) в съпоставяне със половото (3.4%). Младите дами по-често споделят за своите нежелани прекарвания. С повишаване на възрастта относителният дял на дамите, претърпели физическо или полово принуждение, без значение от причинителя, понижава.

В взаимозависимост от това по кое време се е случил последният епизод на един от двата типа принуждение, разпространяването е следното: през последните 12 месеца - измежду 2.9% от дамите на възраст 18 - 74 години; през последните 5 години - измежду 5.9%; през целия живот като възрастен - измежду 11.9%.

Данните от проучването демонстрират, че 20.5% от дамите на възраст 18 - 74 година в страната, които сега имат или в миналото са имали сътрудник, са претърпели един или повече случаи на принуждение от съкровен сътрудник. Младите дами (на възраст сред 18 и 29 години) са изложени на максимален риск от принуждение от съкровен сътрудник в съпоставяне с дамите от други възрастови групи. Всяка трета жена на възраст 18 - 29 година е била насилвана от сегашен или някогашен сътрудник (36.3%). Сред дамите на възраст 30 - 44 година относителният дял на претърпелите принуждение от сътрудник е 22.5%. С повишаване на възрастта делът на дамите, които споделят за този вид прекарвания понижава до 13.9% в групата 65 - 74 години.

Сред типовете принуждение, породено от съкровен сътрудник, най-разпространено е психическото принуждение: от всички дами, които имат или в миналото са имали сътрудник, 19.4% са потърпевши от такова принуждение. Физическо принуждение от интимни сътрудници са претърпели 7.1% от дамите, а 9.3% споделят за претърпяно физическо или полово принуждение от страна на сегашни и/или някогашни сътрудници.

5.9% от дамите на възраст 18 - 74 година, през целия си живот като възрастни, са претърпели физическо принуждение (включително заплахи) или полово принуждение от лица, разнообразни от колегата им. Преобладават потърпевшите от физическо принуждение (включително заплахи) дами - 3.5%, до момента в който потърпевши от полово принуждение са 2.4%, включително от обезчестяване - 1.5%.

Както по повод на насилието от съкровен сътрудник, по този начин и при насилието от лице, което не е сътрудник, разпространяването понижава с увеличение на възрастта на дамите. Сред дамите на възраст 30 - 44 година 5.5% са потърпевши от физическо или полово принуждение от лице, което не е техен сътрудник, през целият им живот като възрастни. Най-нисък е делът на потърпевшите дами измежду тези на възраст 65 - 74 години. С изключително внимание би трябвало да се проучват данните за най-младите, на възраст 18 - 29 година така като поради извадковия темперамент на проучването данните са с ниска надеждност.

Почти всяка десета жена на възраст 18 - 74 година в страната (9.5%) споделя за претърпяно физическо (включително заплахи) или полово принуждение от лица в семейството, като 6.9% са претърпели физическо принуждение (включително заплахи), а 2.6% - полово.

Във възрастовата група от 18 до 29 години, 16.2% от дамите са претърпели принуждение в фамилията или домашната среда. С повишаване на възрастта, относителният дял на дамите, които споделят за претърпяно такова домашно принуждение, понижава до 6.8% в групата от 65 до 74 години.

12.2% от дамите на възраст 18 - 74 години в страната са претърпели полов тормоз на работното място от мъж през целия си професионален живот. Относителният дял на дамите, претърпели полов тормоз от страна на мъже сътрудници, е 5.3%, а от мъж на управителна позиция - 1.4%. Най-голям е делът на дамите, претърпели полов тормоз на работното място от други мъже (10.7%), което включва случаите, когато не са посочени съответните професионални връзки с причинителя.

Изследването е извършено в срока ноември 2021 - февруари 2022 година измежду дами на възраст 17 - 84 години. Основният способ за събиране на данните е изявление „ лице в лице “ благодарение на таблет (CAPI). Поради сензитивния темперамент на тематиката за облекчение на респондентите и поради епидемиологичната конюнктура в страната по време на работата на терен, за първи път Национален статистически институт приложи и способ на самоанкетиране посредством уеб-базирано приложение (CAWI).

Излъчена е представителна за страната извадка от 8 240 елементарни семейства, в които има най-малко една жена на възраст 18 - 74 години. Успешно интервюирани са 5 580 дами. /БГНЕС
Категории:Тагове:

Източник: bgnes.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg