Всички центрове за обслужване на клиенти на Софийска вода“ вече

...
Всички центрове за обслужване на клиенти на Софийска вода“ вече
Коментари Харесай

„Софийска вода“ пуска система за приоритетно обслужване на хора в неравностойно положение

Всички центрове за обслужване на клиенти на „ Софийска вода “ към този момент са снабдени с бутон за хора в неравностойно състояние. С натискането му, клиентите на сдружението с разнообразни усложнения се отбелязват в системата за ръководство на опашки и поучават номер, който им дава преимущество. Издадените чрез бутона номера се обслужват предпочитано.

Бутонът е обозначен с надпис, както на български език, по този начин и на брайлова писменост за незрящи и е ситуиран на съответна за клиенти с двигателни проблеми височина.

Въвеждането на система за предпочитано обслужване на хора в неравностойно състояние е поредна стъпка в напъните на „ Софийска вода “, част от " Веолия ", да бъде налична и разполагаем на всички свои клиенти. 

Източник: glasove.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР