ВизиткаРадослав Николов работи в SAP от 19 години. Той е ...

"SAP Labs България" ще порасне с още 150 души до края на годината/>

ВизиткаРадослав Николов работи в SAP от 19 години. Той е изпълнителен директор на стратегическия развоен център в София от 2014 г. и едновременно с това заема позицията старши вицепрезидент "Развойна дейност" в SAP. В компанията над 1100 софтуерни професионалисти работят в областта на софтуерната разработка и по актуалните SAP in-memory и облачни технологии. Радослав Николов е завършил "Математика" във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е "Геометрия" и "Информационни и комуникационни технологии", а след това е завършил и програма по лидерство във водещия университет по бизнес администрация INSEAD. Вече над 20 години "SAP Labs България" разработва решения за компанията майка SAP, разчитайки на уменията и таланта на българските програмисти. С какви предизвикателства се сблъскахте през тези 20 години? Какви продукти и технологии бяха разработени тук?
Развойният ни център е на българския пазар от 21 години. А от почти 19 години аз съм в компанията, като съм преминал през всички нива - от ръководител на екип, през мениджър, организационен ръководител на екипи в България, глобален мениджър на екипи в други държави. През последните 7 години съм и управител на развойния център, където, освен административен ръководител за цялата локация, съм отговорен и за дадена бизнес линия. Това означава, че отговарям директно за резултатите на някои от развойните екипи тук, които разработват ключови сегменти от технологичната платформа на SAP.

Какво постигна за 21 години местният развоен център? SAP навлиза в България в началото на 2000 г. с визията да работи по попълването на една продуктова ниша. Компанията е известна с използването на разработения от компанията език ABAP (Advanced Business Application Programming), специфичен за много приложения. SAP разполага с висококвалифицирани екипи и е развила мащабна екосистема от компании партньори, включително създадени от бивши колеги, които имат сериозни знания и умения в областта на ABAP. Но още по това време, преди 20 години, беше ясно, че в бъдеще ситуацията ще се промени. Просто няма университети, които да залагат на изучаване на ABAP, а в същото време започна ускорено развитие на езика Java за разработването на приложения, включително на бизнес приложения. Редица университети и компании в световен мащаб инвестират в тази посока. За да се възползваме по най-добрия начин от тази тенденция в програмирането, в SAP трябваше да "погледнем" извън нашата затворена област на езика ABAP и да насочим вниманието си към Java света. В този момент Java предлагаше напредничави спецификации за корпоративни технологии, т.е. корпоративни сървъри, които можеха с модерни програмни модели да помогнат за създаването на приложения за крайни потребители.

Именно в този момент SAP идентифицира в България компания с потенциал, способна да изгради мост между двата свята. Това бе фирма, дъщерна на "Просист", която към онзи момент разполагаше с екип от 60 програмисти, разработващи Java сървър. Придобивайки тази компания, SAP стъпи на българска почва с развоен екип от 60 души. Цел бе до ABAP стека да се добави и Java, които да работят в симбиоза. По този начин можехме да удовлетворим потребностите на нашите клиенти и партньори, а и на самата компания, от един по-модерен език за разработване на приложения.
Как се разви "SAP Labs България" след тази първоначална инвестиция?
- SAP дойде в България именно, за да покрием тази продуктова "пропаст". И остана, защото намери тук силни, иновативни и аналитични таланти, с желание да предизвикат промяна на статуквото. Студентите, които излизаха и продължават да излизат от редица наши университети, всъщност представляват тази "плодородна почва", заради която SAP не само остана в България, а и увеличи вече почти 20 пъти своята инвестиция. Стартирахме с 60 души, а към момента в "SAP Labs България" работят над 1100 софтуерни специалисти. По целия свят SAP разполага с 20 развойни центъра в 17 различни държави. "SAP Labs България" е осмият по големина с над 1100 колеги, или около 1% от всички колеги в компанията на глобално ниво. Тези показатели говорят за сериозния принос на нашата страна.
Какъв е приносът на "SAP Labs България" в цялостната развойна дейност на SAP?
- Както споменах, стартирахме с 60 души. Те развиваха малка част от платформения бизнес на SAP, предимно Java сървърна платформа за разработка на бизнес приложения. Но постепенно разширявахме всички звена. В момента в "SAP Labs България" разполагаме с абсолютно всички компоненти и софтуерни услуги за изграждането на една пълнофункционална платформа за разработка на приложения, като поддържаме различи програмни езици като Java, Node.js, Python, Go (език, разработен от Google) и др. Във времето разширихме своята експертиза и в посока сигурност и управление на жизнения цикъл на платформата, добавихме различни компоненти като различни програмни модели, UI слой, в който се разработват самите потребителски интерфейси.

Източник: capital.bg