ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре ...

ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре

ИТН на преговорите в сектор Екология: ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре загубата на водата

ВиК системата би трябвало да се усъвършенства, с цел да се спре загубата на водата. Това е един от приоритетите за " Има подобен народ " /ИТН/ в бранш " Екология ", показан от Силвия Бакърджиева по време на съдружните диалози с Продължаваме Промяната, Българска социалистическа партия и Демократична България.

Район Хасково е образец за това, че повече от 85 на 100 от водата се губи, оборудванията са на над 40 години и немалка част от града е на режим в 21-ви век, разяснява Бакърджиева. По думите й в България има неприятно ръководство на положението на водите. От ИТН акцентираха, че по оперативните стратегии има ниско асимилиране на средства във ВиК бранша.

Друг акцент в изявлението на Бакърджиева беше за предприемане на незабавни ограничения за мониторинг на качеството за въздуха. Бихме желали да забележим ефикасен надзор от страна на институциите, означи Бакърджиева. Тя уточни, че би трябвало да се въведат незабавни регулаторни ограничения и тласъци за превоза и енергетиката във връзка с замърсяването. Електрификация на социалния превоз е значим приоритет, означи Бакърджиева. Поетапната подмяна на остарели печки и облекчени процедури за инсталиране на самостоятелни ВЕИ-та са другите ограничения, препоръчани от ИТН. По думите на Бакърджиева би трябвало да се избегне " по-сериозен сюжет " с качеството на въздуха. Експертът от ИТН уточни, че има наказателни процедури против страната ни за качеството на въздуха.

По отношение на ръководството на отпадъците от групировката стоят зад концепцията за рекултивация на към този момент съществуващи или несъответстващи със законодателството депа. Бакърджиева уточни, че методиката за такса боклук би трябвало да е на правилото " замърсителят заплаща ".

Темата за климата е неглижирана в България, счита още тя. По думите на Бакърджиева България мъчно може да извърши условието по " Зелената договорка " за понижаване на нездравословните излъчвания с 55 на 100 до 2030 година От ИТН поддържат концепцията за вицепремиер по климатичните смени. Те чакат да има и съвет по климата, в който да вземат участие политици и специалисти. От ИТН оферират приходите от продажби на квоти за излъчвания на парникови газове да остават в Предприятието за ръководство на дейностите по запазване на околна среда /ПУДООС/ и да се употребяват напълно за ограничения за климата. ИТН оферира и цялостна инспекция на ръководството на оперативните стратегии в бранш " Екология ".
https://www.facebook.com/prodalzhavamepromyanata/videos/894171028137332

Източник: trud.bg