Вертикалният газов коридор е ключът към енергийната сигурност на Украйна,

...
Вертикалният газов коридор е ключът към енергийната сигурност на Украйна,
Коментари Харесай

Вертикалният газов коридор е ключът към енергийната сигурност на Украйна и Молдова

Вертикалният газов кулоар е ключът към енергийната сигурност на Украйна, Молдова и страните от югоизточна Европа в дълготраен проект. Около това се сплотиха участниците в работна среща с генералния шеф на Генерална дирекция „ Енергетика “ госпожа Дите Юл Йоргенсен, която се срещна на място с активността на диспечерския център на „ Булгартрансгаз “ ЕАД. В диалога участваха министърът на енергетиката Румен Радев, зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова и изпълнителният шеф на Български енергиен холдинг Иван Андреев. „ Свързването на газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова посредством Вертикалния кулоар ще способства в забележителна степен за енергийната сигурност в Европа. Този стратегически маршрут ще подсигурява достъпът до спомагателните количества полутечен природен газ за потребителите в Източна Европа “, акцентира Малинов. „ С осъществяването на плановете за повишение на потенциалите от Гърция към България и от България към Румъния  ще се обезпечи техническа опция за транспорт на спомагателните количества природен газ, в това число от Южния газов кулоар и полутечен природен газ, при оптимално оползотворяване на опциите на съществуващата инфраструктура “, добави той. В допълнение планът за повишение на потенциала с Гърция ще даде опция и за увеличение на доставките от различните източници към Северна Македония, които да покрият сред 50 и 80% от дневното им ползване. Представен бе и създаденият от Булгартрансгаз план за създаване на довеждаща газопреносна инфраструктура до въглищните райони, който е включен в обновената Пътна карта за климатична индиферентност. Налице е интерес от операторите на въглищни централи за вложения в газови мощности. Подпомагането на този план ще сътвори условия за реализация на капиталовите им проекти без спомагателни разноски. „ След евентуалното преустановяване на преноса на природен газ от Русия през Украйна от началото на 2025 година, Вертикалният кулоар ще е единственият план, който може да обезпечи както нужният транспорт на полутечен газ, по този начин и продължение оперирането на газопреносната мрежа и подземните газови складове в Украйна “, сподели още Малинов. По време на срещата бе дискутиран и въпросът за обезпечаването на поддръжка за финансиране на нужните вложения за реализация на плановете от Вертикалния кулоар. Общата индикативна стойност на двата плана на „ Булгартрансгаз “ ЕАД по Вертикалния кулоар, включваща планиране, доставки и строителство, възлиза на към 300 млн. евро без Данък добавена стойност. „ Търсят се разновидности за финансирането на плановете, в това число и посредством увеличение на капитала на сдружението, заемно финансиране, потребление на държавни гаранции и европейско финансиране “, акцентира Малинов. За да бъдат изпълнени в плануваните периоди, от страна на „ Булгартрансгаз “ ЕАД към този момент са подхванати целенасочени и координирани подготвителни действия.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР