В складовата логистика навлизат допълнителни услуги, които допълват традиционните процеси

...
В складовата логистика навлизат допълнителни услуги, които допълват традиционните процеси
Коментари Харесай

Търсенето на складови площи в България и на глобално ниво нараства

В складовата логистика навлизат спомагателни услуги, които допълват обичайните процеси в склада и носят осезаеми изгоди за клиентите. Така складът заема все по-значима роля във веригата на доставки и спомага за по-ефективното ѝ действие. Във връзка с това нараства и търсенето на складови площи в България и на световно равнище. През последните години вследствие от Коронавирус пандемията се следи наклонност за извършване на покупки през онлайн платформи на разнообразни продукти като облекла, техника, храни и артикули за бита. Голяма част от продуктите като се изключи че се транспортират от и до всяка точка по целия свят с въздушен, морски и сухопътен превоз, се съхраняват в междинни буферни хранилища и се доставят до крайния адресат от районни дистрибуционни центрове. За интервенциите в склада научаваме повече от специалистите на карго-партнер. Компанията е с повече от 20 години опит в логистичните решения за клиентите в България. В логистичния си център с повърхност от 16 700 кв. м и потенциал 22 000 палетни места карго-партнер дава богата гама от спомагателни интервенции с добавена стойност и профилирани зони за депозиране на скъпи колета, артикули под митнически надзор както и на артикули, които изискват различни  температурни режими. „ При приемане на пратка отвън Европейския съюз можем или да я освободим за импорт, или да я приберем в склад под митнически контрол, където да престоява, без да се дължат мито и Данък добавена стойност, и от където е комфортно да се реекспортира, в случай че бъде продадена в чужбина. И в двата случая в склада ни може да се правят спомагателните интервенции по стоката “, споделя Димчо Димчев, шеф на карго-партнер. Зоната и местоположението в склада се дефинират на база спецификата на стоката и стремежи митнически режим за предпазване. В склада стоката може да претърпи и спомагателни модификации по отношение на потребностите на получателите.  За да се усъвършенства потреблението на площта, съхранението се прави върху палети, сложени на високо-стелажни системи, а за дребните продукти, които се доставят до получателите на единични бройки, се употребяват профилирани зони за така наречен комисиониране. Те са оборудвани с многоетажни стелажи, непосредствено налични за складовия личен състав без подемна техника.  Всяко придвижване на стоките –  от приема, през преопаковане до подготовката за доставка и натоварването на транспортно средство се отразява в електронна система за ръководство на склада наречена WMS (Warehouse management system). Целта е бистрота във всеки един миг за количеството и статуса на всяка стока, да вземем за пример: свободна за продажба, блокирана за първокласен надзор, резервирана за поръчка. Така компаниите могат да ръководят вярно запасите си и да споделят дейно със склада и с клиентите си.   За да обезпечат тази информация в действително време, логистичните снабдители оферират уеб-базирани системи за визуализация на наличностите и придвижванията в склада или напряко интегрират WMS системите си с ERP системите на притежателите на стоките. „ От практиката си сме се научили какво в допълнение можем да предложим на клиента, с цел да подобрим продукта му “, разяснява Димчо Димчев. Поставянето на етикети с изложение на тип, тегло и други към този момент е общоприета складова услуга, само че в логистичните центрове се слагат и указания за приложимост на разнообразни езици, сортират се  и се изготвят комбинирани промо пакети с разнообразни продукти. Използват се подобаващи опаковъчни материали и се печатат етикети и брошури. Могат да се прибавят и характерни аксесоари, които са нужни за стоките на локалния пазар – да вземем за пример кабел за зареждане по европейски стандарт. За електронните и смарт устройствата логистичният снабдител може да предложи реализиране на начални настройки, въвеждане в употреба и даже образование на клиента. Напоследък все по-често предлагана е и услугата refurbishment, което е връщане на употребяваната техника до фабричните настройки и наново окомплектоване. „ При устройства, за които търговците дават гаранция, осигуряваме проследяемост на доставките по серийните номера, като ги записваме в нашата система при експедицията на стоката “, споделят по тематиката експертите от карго-партнер. Надеждното ръководство на складовите ресурси и високият действен потенциал на склада е извънредно значим фактор за всеки онлайн магазин. Логистичните снабдители са готови да дават цялостна услуга, от приема на стоката, преразпределянето, пакетирането ѝ в нова пратка до доставката към краен клиент. Всичко това би трябвало да се прави при постоянна  съгласуваност на участниците във веригата на доставки – операторите в склада, складовите админи, продавача на стоката, куриера и крайния клиент. В центъра на триумфа още веднъж е складовата система, която би трябвало е интегрирана с платформата за онлайн продажби и със системите на транспортните компании.  Така се обезпечава успеваемост и бистрота на всеки стадий от веригата. Във връзка с логистичното обслужване на онлайн продажбите, наречено e-fulfillment, все по-голямо значение има и по този начин наречената „ противоположна логистика “. Това е подсигуряването на потока на върнати от клиентите артикули, които би трябвало да се сортират, оценят за валидност и за допустимост съгласно изискванията за връщане. Годните артикули би трябвало да бъдат готови за наново стартиране на пазара, с цел да се минимизира загубата на търговеца от този неминуем при онлайн продажбите развой. Все повече клиенти се възползват от спомагателните интервенции в склада, които употребяват, с цел да усъвършенстват веригата на доставки и да подсигуряват положително качество на доставките си. В бъдеще процесите в складовете ще се автоматизират още повече, което ще докара до по-надеждни процеси и повишение на потенциала на логистичните центрове.  
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР