В съвременната бизнес среда, малките и средни предприятия (МСП) са

...
В съвременната бизнес среда, малките и средни предприятия (МСП) са
Коментари Харесай

Защо МСП трябва да инвестират в SaaS Cloud ERP

В актуалната бизнес среда, дребните и междинни предприятия (МСП) са изправени пред предизвикването освен да оцеляват, само че и да осъществят облаги. Те би трябвало да намерят способи да рационализират активността си, да покачат успеваемостта и да подтикват растежа, като в същото време наблюдават деликатно бюджета си. Отговорът на тази главоблъсканица се крие в стратегически вложения в ERP и cloud SaaS системи.

Нека се задълбочим в аргументите, заради които дребните предприятия освен би трябвало да обмислят, само че и да приоритизират вложение в. Една такава инвестиция ще докара до обилни изгоди, в това число капацитет за нееднократен напредък и бърза възвръщаемост на инвестицията.

Повишаване на успеваемостта

Чрез SaaS cloud ERP, дребните предприятия могат да автоматизират повтарящи се задания, което ще докара до нараснала успеваемост и понижен брой човешки неточности. Подобрената успеваемост води до увеличена продуктивност, по-ниски разноски и увеличение на приходите.

Подобрено обслужване на клиентите

Обслужването на клиенти е крайъгълният камък на триумфа на дребния бизнес. SaaS Cloud ERP дава на бизнеса интегрирана информация за взаимоотношенията с клиентите, историята на покупките и желанията им. Въоръжени с това познание, компаниите могат да реализират персонализирани прекарвания, навременни отговори и трайна преданост на клиентите, което води до увеличение на продажбите и устойчиви взаимоотношения с тях.

Скалируемост

Разрастващите се дребни предприятия се нуждаят от системи, които могат да порастват дружно с тях. SaaS cloud ERP решения са проектирани да бъдат гъвкави и адаптивни. Те „ порастват " дружно с дребните предприятия, което им разрешава да се възползват от всички евентуални благоприятни условия на пазара, да се приспособяват към неговата динамичност и в това време да останат гъвкави, без да има нужда от скъпи усъвършенствания на системата.

Ефективност на разноските

ERP системите с апаратура при клиента постоянно изискват огромни първични вложения в хардуер, програмен продукт, поддръжка и ИТ личен състав. За разлика от тях, Cloud ERP предлага атрактивен абонаментен модел, който отстрани огромните първични финансови разноски. Все отново, би трябвало деликатно да се избира доставчикът на Cloud ERP услугата, на която предприятието ще се спре, като за благополучие към този момент и у нас има задоволително огромен избор. Добър и ефикасен вид на българския пазар е, водач в създаването и предлагането на софтуерни артикули и услуги за бизнеса в България.

Бързо внедряване

Облачните ERP системи нормално се внедряват по-бързо от техните местни версии. Това значи, че дребните предприятия ще стартират да се възползват от преимуществата им по-бързо, което се показва и в по-бързата възвръщаемост на вложенията. Освен това актуализациите и поддръжката на софтуера се ръководят от доставчика, което понижава тежестта върху вътрешните ИТ запаси.

Потенциал за нееднократен напредък

Инвестирането в SaaS облачна ERP система има капацитета да провокира впечатляващ напредък. Чрез автоматизиране на процесите, възстановяване на успеваемостта и усъвършенстване на обслужването на клиентите, дребните предприятия могат да осъществят растеж на приходите, по-големи маржове и постоянни облаги. Такъв нееднократен напредък може да не се случи за една нощ, само че кумулативното му влияние с течение на времето ще бъде доста.

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР