В рамките само на последните три седмици Министерството на финансите, ...

В рамките само на последните три седмици Министерството на финансите,

Макрорамка с три прогнози: време е за не-кризисен бюджет за 2022 г.

В рамките единствено на финалните три седмици Министерството на финансите, Българска народна банка и Международният валутен фонд разгласиха обновени макроикономически прогнози. Очакванията за главните стопански индикатори през 2021 и 2022 година са сходни, което е показателно за връщането към " нормалността " - дано припомним големите разлики в прогнозите и оценките за дълбочината на рецесията и нужното време за възобновяване от пролетта и лятото на 2020 година С цялата конвенционалност на концепцията въобще за точно прогнозиране на стопанската интензивност , въпреки всичко очертаната макрорамка може да помогне на бизнеса за по- положително обмисляне на следващата година. В доста по- огромна степен, несъмнено , положението на стопанската система - вложения , ползване , външна среда, кредитна интензивност , претовареност , приходи и така нататък - би трябвало да са във фокуса на внимание при образуване на параметрите на бюджетната политика за 2022 година и оттатък . Какво въпреки всичко ни споделят в анализите си тези институции?

Икономиката през 2021 година значително ще компенсира спада от спешната 2020 година Това е заложено в прогнозата на МВФ, до момента в който МФ и Българска народна банка са малко по-предпазливи - отчитайки някои отрицателни наклонности от средата на годината, като да вземем за пример казусите в осъществяването на обществената капиталова стратегия . Ако гледаме данните за Брутен вътрешен продукт единствено за второто тримесечие на 2021 година , към този момент сме достигнали равнището приблизително за 2019 година Споровете по кое време тъкмо " минаваме " предкризисния жалон макар че би трябвало да оставим на икономическите историци. И съгласно двете прогнози, колкото и да са консервативни, растежът на Брутен вътрешен продукт през 2022 година ще е по-висок - с други думи, възможното закъснение втората половина на 2021 година ще бъде наваксано. Реалният напредък на Брутен вътрешен продукт ще бъде сред 4,4% и 4,9% през 2022 година - като значително разликата би отразявала какъв брой " добре " се развият нещата до края на 2021 година

Графика: Реален растеж на Брутен вътрешен продукт , 2021 и 2022 година
 Снимка 551201
Източник:

И в трите разбора се регистрира бързият растеж на потреблението, движен от запазването на висока претовареност и продължаващо повишаване на възнагражденията, както и на пенсиите. Основания за закъснение до края на 2021 година се виждат в по-ниските от предстоящото обществени капиталови разноски , както и прочутото влошаване на бизнес климата в частния бранш през финалните месеци. Прогнозите са за опазване на ниското равнище на безработицата и продължение на растежа на заплатите и през 2022 година , въпреки и с по- невисок ритъм .

Всички прогнози регистрират сериозните инфлационни наклонности . Към момента базовият сюжет е за растеж на потребителските цени за цялата 2021 година към края на срока от 3,8%, като макар че през 2022 година темпът ще се забави до към 2%. Инфлационната картина обуславя и изобилно по-бърз от предишни години предстоящ номинален растеж на Брутен вътрешен продукт . Това е от особена значимост за фиска, защото налози и осигуровки се налагат върху номиналните стойности на реализираните продажби, печалби и приходи . Всъщност, както към този момент сме коментирали няколко пъти, преизпълнението на приходите в финалните няколко месеца се дължи отчасти и на инфлационните процеси. Това макар че е по този начин в кратковременен проект и към този момент този сюжет се разглежда в оповестените прогнози. Рискът от " изпускане " на инфлацията и дълъг развой на релативно значимо повишаване на ценовото ниво в световната стопанска система макар че слага доста по- съществени предизвиквания пред растежа, устойчивостта на обществените финанси и смяната в кредита и лихвените нива .

Тук е нужно да уточним, че динамиката на стойностите на природния газ и електрическата енергия на европейските тържища от финалните дни и седмици не е регистрирана в прогнозите. Краткосрочно тя няма да се отрази на показателя на потребителските цени - стойността на парното и електрическата енергия за бита да вземем за пример са с фиксирани цени от юли най-малко до 1 януари 2022 година По- основни са макар че два казуса , които към този момент нямат отговор - до каква степен растежът на стойностите на свободния маркет ще повлияе на конкурентоспособността на големите енергийни консуматори и в каква степен ще би трябвало да се повишат и стойностите за семействата от началото на 2022 година Първият казус ще откри даде отговор безусловно в идните седмици и месеци - до края на лятото към момента нямаше индикации за закъснение на индустриалната интензивност и износа. Да не забравяме, че на световните маркети се покачиха и стойностите на редица първични материали и произведения , които българските предприятия изнасят - в този смисъл, вдигат се както разноските , по този начин и приходите; не е инцидентно и че няколко месеца след март отчитаме рекордни в историята стойности на износа. По-трайно задържане на високи цени на енергията несъмнено ще се пренесат върху общото ценово ниво и през 2022 година , като ще окажат напън за повече бюджетни разноски за компенсиране на повишаването .

В прогнозите на Българска народна банка и МФ се чака последователно изстудяване на кредитирането за семействата - главно на жилищните кредити. Това би дало прочуто отражение в по-ниска строителна интензивност и свързаните действия .

Едно от главните допускания за 2022 година е, че ще стартира осъществяването на капиталовите планове по Плана за възобновяване и резистентност . Отделно би трябвало да се приключи цикълът на плановете , финансирани по оперативните стратегии за срока 2014-2020 година Това е съображение за предстоящо изобилно повишаване на финансовите разноски и оттова - за съществен принос към растежа на Брутен вътрешен продукт . Доколко това ще се случи макар че е под съществен казус с оглед политическата неустановеност все още .

Тъжното е, че вместо фокус върху реформи и политики за стопански напредък след рецесията , в този момент на дневен ред още веднъж са тежкото положение в лечебните заведения , рестриктивните мерки за бизнеси и отдалеченото образование на децата. Светъл лъч най-малко е постепенното " обособяване " на огромна част от стопанската интензивност от текущата динамичност на пандемията, което разрешава възстановяването както в световната стопанска система , по този начин и в България да не престава .

В резюме - обратно на предизборния възторг , идващата 2022 година ще бъде година на напредък . Ако има предизвиквания , те ще са по-скоро свързани с стойностите на енергията, на суровините, с общата инфлационна динамичност , с прегряване на жилищния маркет и строителството, с неналичието на квалифицирана работа ръка. Затова и планирането на бюджетните приоритети през 2022 година и въобще на първите задания на новото ръководство , в случай че въпреки всичко такова бъде формирано, би трябвало да се " откъсне " от драматизма и извиненията на пандемията. Вместо това би трябвало да насочим внимание към ефективността на обществените разноски и към решение на дълготрайни казуси , ограничаващи капацитета за стопански разцвет .

Източник: news.bg