В повечето страни кимането означава съгласие и потвърждение. Кимането показва.

...
В повечето страни кимането означава съгласие и потвърждение. Кимането показва.
Коментари Харесай

Знаете ли защо българите кимаме наобратно? Ще се изненадате:

В множеството страни кимането значи единодушие и удостоверение. Кимането демонстрира. че сме съгласни с гледната точка на другия човек.

Изследванията демонстрират, че хората, родени слепи и глухонеми, също кимат в символ на единодушие, което приказва за вродената природа на този жест. Но при нас, българите, нещата отново са тъкмо наобратно…

Една от известните ни и странни черти е, че когато не сме съгласни, кимаме с главата нагоре-надолу, а когато сме съгласни – наляво и надясно. Абсолютно наобратно на останалите страни.

В известните туристически региони локалните поданици помнят за националната ни специфичност и се управляват, само че има места, където рядко стъпва туристически крайник и там чужденците постоянно се объркват.

Но ве отново от кое място идва тази наша национална специфичност? Според една от версиите (може би най-правдоподобната) традицията идва от времето на турското иго.

Турците питали българите, опирайки им нож в гърлото, „ Отричаш ли се от православната религия? “. Ако изтезаваните отговаряли негативно (мърдайки главата наляво-надясно), турците ги екзекутирали.

Тогава българите се разбрали между тях да трансформират жестовете: утвърдителният жест да бъде наляво-надясно, а негативният – нагоре-надолу. Така видимо кимали сякаш, че са съгласни да си сменят вярата, само че в душата си пред Бог изразявали противоречие.

Но не сме единствено ние – индийците, албанците и гърците също споделят „ Да “ с кимане настрана.

И най-после, да не забравяме, че въпреки всичко сме българи – т.е., не ние кимаме наобратно, а другите…

Източник: svobodnazona.com

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР