В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна ...

В Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили една амбициозна

България въвежда пълноценно електронно правосъдие до 2026 г.

В Плана за възобновяване и резистентност сме планували една амбициозна цел – въвеждане на пълноценно електронно правораздаване до 2026 година. Необходимостта от електронно правораздаване стана изключително осезаема поради пандемията. Това съобщи министърът на правораздаването Иван Демерджиев по време на кръгла маса на тематика "Предизвикателството "Е-правосъдие " пред органите на правосъдната власт ", проведена от Националният институт на правораздаването. "Електронното правораздаване има своето голямо значение в няколко аспекта - от една страна възстановяване на достъпа до правораздаване посредством експедитивност и успеваемост на процеса, от друга - обезпечаването на бистрота, което неизбежно би повлияло на доверието на жителите и бизнеса в правораздавателната система ", изясни правосъдният министър.Кръглата маса организира под патронажа на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и министъра на правораздаването и страж на държавния щемпел Иван Демерджиев . В нея присъединяване взе и заместник-министърът на правораздаването Юлия Ковачева . Приветствени думи към участниците насочиха шефът на Националния институт на правораздаването Меглена Тачева и представляващият Висш съдебен съвет Боян Магдалинчев .Министър Демерджиев обърна внимание, че електронното правораздаване играе изключително значима роля в политиките, създадени от Европейския съюз. "В края на предходната година, Европейската комисия предложи набор от ограничения, ориентирани към поощряване на цифровизацията на правораздаването. Тези ограничения включват преобразяване на цифровия канал в алтернатива по подразбиране в правосъдното съдействие в Европейски Съюз, основаване и взаимно свързване на регистри и потребление на наличните ИТ принадлежности за несъмнено трансгранично съдействие по цивилен, търговски и наказателни каузи.Държавите членки разискват на финален стадий предлагането за Регламент по отношение на компютъризирана система за връзка при трансгранични цивилен и наказателни производства, както и системата e-CODEX. "Снимка: БГНЕСХаресайте страницата ни във Фейсбук

Източник: bgonair.bg