В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в нефинансовия сектор ...

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в нефинансовия сектор

Сериозен ръст на преките чуждестранни инвестиции в Пловдив и областта, скочиха с 12% спрямо 2019

В област Пловдив директните задгранични вложения /ПЧИ/ в нефинансовия бранш към 31.12.2020 година възлизат на 1 991 млн. евро, което е с 11.9% повече спрямо 2019 година.

Най-голяма е цената на направените задгранични вложения в промишлеността - 1 395 млн. евро , и в бранш интервенции с недвижими парцели - 275 млн. евро . През 2020 година тези действия дружно образуват 83.9% от общия размер на ПЧИ , а относителният им дял общо нараства с 1.5 пункта по отношение на миналата година.

Най-засегнатите от пандемията браншове - търговия, ремонт на коли и мотоциклети, превоз, депозиране и пощи, както и хотелиерство и ресторантьорство - директните задгранични вложения понижават най-вече - с цели 8.5% спрямо 2019 година и са в размер на 167 млн. евро.

С максимален размер на директните частни вложения е община Пловдив - 62.5% от общия размер, следвана от Марица и Раковски - надлежно 13.8% и 5.4%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2020 година осъществените разноски за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички браншове на регионалната стопанската система са 1 706 млн. лева, като е регистрирано понижение от 17.5% спрямо миналата година.

Най-голям размер вложения в ДМА са вложени в промишления бранш - 649 млн. лева, и в бранша на услугите (търговия, ремонт на коли и мотоциклети, превоз, депозиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 346 млн. лв.. През 2020 година тези браншове дружно образуват 58.3% от общия размер разноски за ДМА, а относителният им дял общо понижава с 6.4 пункта по отношение на миналата година. В бранш „ Операции с недвижими имоти” вложенията в ДМА доближават 232 млн. лв., или със 7.5% по-малко спрямо 2019 година.

Регистрирана е смяна и в структурата на осъществените разноски за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 година по типове по отношение на миналата година. Отчетено е нарастване на направените вложения за закупуване на здания и строителни уреди и структури - с 1.6 пункта до 35.3% , за други разноски - с 1.3 пункта до 13.0% и на транспортни средства - с 0.5 пункта до 13.8% от общия размер на направените вложения в дълготрайни материални активи от общия размер на вложенията за ДМА през настоящата година.

Същевременно понижават вложените средства за закупуване на машини, индустриално съоръжение и инсталация - с 2.7 пункта до 29.8% и за закупуване на земя - с 0.7 пункта до 8.1% от общия размер на направените вложения в ДМА.

Източник: trafficnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg