В четвъртък Парламентът прие хармонизирани изисквания за това как трябва

...
В четвъртък Парламентът прие хармонизирани изисквания за това как трябва
Коментари Харесай

Европейският парламент прие нови правила за краткосрочните наеми

В четвъртък Парламентът одобри хармонизирани условия за това по какъв начин би трябвало да се събират и споделят данни, свързани с услугите за краткосрочно настаняване чартърен, с 493 гласа „ за “, 14 „ срещу “ и 33 „ въздържал се “. Този правилник има за цел да насърчи транспарантна и виновна платформена стопанска система в Европейски Съюз, като в същото време пази потребителите от лъжливи разгласи за краткосрочно настаняване чартърен. Лесна процедура за регистрация Онлайн платформите за краткосрочно настаняване чартърен, би трябвало да съблюдават отговорностите във връзка с процедурите за регистрация и шерването на данни за места за настаняване, ситуирани в региони, където е открита процедура на регистрация. Лесна процедура за онлайн регистрация ще разреши на съответните органи да разпознават и ревизират информацията на домакините и техните местата за настаняване. По-безопасни услуги за отдаване чартърен Онлайн платформите ще би трябвало да подсигуряват, че предоставената от домакините информация е надеждна и изчерпателна, и че регистрационният номер е ясно забележим в съответната публикация. Те също по този начин ще би трябвало да положат рационални старания за осъществяване на инспекции на инцидентен принцип на информацията. Компетентните органи могат да лишават краткотрайно регистрационните номера, да изискат от платформите да отстранен противозаконните разгласи или да наложат наказания за нарушавания на платформи или домакини. Обмен на данни Държавите членки ще би трябвало да основат единна цифрова входяща точка за приемане на данни от платформи по отношение на активността на домакините един път месечно (напр. брой нощувки, брой посетители, съответен адрес, регистрационен номер, URL адрес на обявата). Събирането на тези данни ще разреши на управляващите да следят спазването на разпоредбите за регистрация и ще даде опция на националните органи да ползват подобаващи политики в бранша на краткосрочното настаняване чартърен. Докладчикът Ким Ван Спарентак (Зелени/ЕСА, Нидерландия) съобщи: „ Градовете претърпяват скок в противозаконните краткосрочни ваканционни наеми. Това прави градовете в цяла Европа по-трудни за живеене и по-малко налични. Този закон изисква платформите да споделят данни с локалните управляващи, което им разрешава по-добре да ползват разпоредбите за краткосрочни наеми, тъй че жилищното настаняване да остане налично за локалните поданици “. Ролята на платформите Airbnb, Booking, Expedia и TripAdvisor Обемът на услугите за краткосрочно настаняване чартърен се усилва доста с разрастването на онлайн платформи като Airbnb, Booking, Expedia и TripAdvisor. Този вид услуги обгръщат към една четвърт от общото туристическо настаняване в Европейски Съюз. Въпреки че сходни наеми основават изгоди за домакините, туристите и доста райони, някои откриватели показват, че неналичието на подобаващи правила също способства за проблеми като по-високи цени на жилищата, изместване на непрекъснатите поданици, несъразмерен туризъм и нелоялна конкуренция. Съществуват обилни разлики в регистрационните схеми за краткосрочни наеми както сред страните от Европейски Съюз, по този начин и в тях самите. Според Комисията през 2022 година 23 страни членки са имали някакъв тип процедура за регистрация на национално, районно и/или локално равнище, до момента в който други страни обмислят въвеждането им.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР