Управителният съвет на централната банка взе решение за разрешаване на

Управителният съвет на централната банка взе решение за разрешаване на ...

БНБ разреши вливането на СИБАНК в ОББ.


Управителният съвет на централната банка взе решение за разрешаване на преобразуването на СИБАНК ЕАД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в Обединена българска банка АД (ОББ), съобщи пресцентърът на БНБ.

Централните банкери издадоха разрешението при договорните условия, че ОББ ще придобие цялото имущество на СИБАНК ЕАД и ще гарантира спазването на надзорните изисквания, установени в приложимата регулаторна рамка, за защита интересите на вложителите и другите кредитори на участващите в преобразуването банки.

Investor.bg припомня, че на 6 декември, на извънредно общо събрание, акционерите на Обединена българска банка одобриха вливането на СИБАНК в ОББ.

След като БНБ разреши вливането и то се впише в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице – Обединена българска банка АД.

Още икономически новини четете в Investor.bg
По публикацията работи: Красимир Ангелов

Източник: dnes.bg