Цяла Европа е в изключителна тежка обстановка на глобална инфлация, ...

Цяла Европа е в изключителна тежка обстановка на глобална инфлация,

136 млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност получават малките фирми от преработващата промишленост

Цяла Европа е в изключителна тежка конюнктура на световна инфлация, на война и икономическа рецесия и Министерството на нововъведенията и растежа (МИР) работи да подкрепи българските компании, за могат те да продължат устойчивото си развиване. Towa сподели министърът на нововъведенията и растежа Даниел Лорер по време на представянето на новата процедура " Възстановяване на дребните и междинни предприятия посредством възстановяване на енергийната успеваемост " по Оперативна стратегия " Иновации и конкурентоспособност " (ОПИК). Бюджетът на новата мярка е 136 ммлн. лева. от които ще могат да се възползват микро, дребни и междинни компании от преработващата индустрия. Секторът е измежду най-засегнатите от нарастването на цените на електрическата енергия. Съфинансирането по програмата е до 50%. По този метод ще се поддържат капиталови планове на повече компании. Кандидатстването ще стартира на 3 май и ще завърши на 23 май. Фирмите ще имат 11 работни дни преди началната дата за кандидатстване, с цел да приготвят плановете си, съобщи Българска телеграфна агенция. С получите пари ще могат да се купуват дълготрайни материални активи - машини, уреди и съвременни системи за възстановяване на енергийната успеваемост. Списъкът с всички възможни машини и уреди е част от пакета за кандидатстване. Компаниите би трябвало да завършат плановете си в границите на 10 месеца след подписване на договорите. Националният проект за възобновяване и резистентност (НПВУ) получи позитивна оценка от Европейската комисия. В стратегиите, ръководени от Министерството на нововъведенията и растежа, са планувани 1.3 милиарда лева. за помощ на българските предприятия. Планирането за част от средствата е във крайна фаза и още в края на юни ще има пари, които да подкрепят фирмите, уточни още Лорер.

Източник: 3e-news.net


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg