Това ще стане чрез посредници и сделка с МО за

...
Това ще стане чрез посредници и сделка с МО за
Коментари Харесай

България пласира към Украйна боеприпаси за 350 млн. лв. с нова схема през ВМЗ-Сопот

Това ще стане посредством медиатори и договорка с МО за възобновяване на военновременни ресурси, чийто живот изтича

Правителството е одобрило замяната на остарели муниции на въоръжените ни сили с нови. Стойността на договорката е (289 043 668 лева без Данък добавена стойност и) 346 852 401,60 лева с Данък добавена стойност, демонстрира информация на „ Флагман “ с решение на Министерския съвет (МС) с дата 17 март.

Според него държавното управление разпорежда на " Държавна консолидационна компания " ЕАД да разпореди на " Вазовски машиностроителни фабрики " ЕАД (ВМЗ-Сопот) обновяването на съхранявани във въоръжените сили военновременни ресурси, представляващи муниции. Обновяването на запасите следва бъде осъществено след подписване на контракт сред Министерството на защитата (МО) и ВМЗ-Сопот.

Част от приложенията по договорката са поверителни . В тях са заложени и периодите за осъществяване. Като цяло замяната обаче би трябвало да завърши в рамките на 36 месеца.

В системата за правна информация на уеб страницата на Министерски съвет може да бъде открит и съответния т проектодоговор сред МО и ВМЗ-Сопот.

Според него във връзка със замяната оръжейното сдружение
Всичко за Вашата сватба
се задължава да създаде, трансферира в благосъстоятелност и съобщи на МО същото количество муниции на стойност 346,85 млн. лева с Данък добавена стойност
, които да дават отговор на техническите условия за посочените муниции според Приложение № 3 към контракта.

Въпросното приложение не е класифицирано, като в него са изброени следните муниции:

- „ Изстрел с противотанкова граната за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7В “.

- „ 73 mm изстрел с осколочна граната за тежка противотанкова гранатохвъргачка “.

- „ 73 mm изстрел с противотанкова граната за тежка противотанкова гранатохвъргачка “.- „ 122 mm изстрел с осколочно-фугасен снаряд и цялостен заряд за 122 mm гаубица Д-30 и самоходна гаубица 2С1 “.

- “.

Два дни преди взетото решение - на съвещание на Министерски съвет на 15 март, е признато и разпореждане, което да разреши договорката . То е обвързвано с изменение и допълнение на Наредбата за изискванията и реда за основаване на ведомствени военновременни ресурси на МО. По този мотив на съвещанието министърът на защитата Димитър Стоянов прави подобаващ коментар, видно от към този момент оповестената стенограма.


Всичко за Вашата сватба
„ На 9 декември 2022 година 48-то Народно заседание одобри за оказване на военна и военно-техническа поддръжка на Украйна. В осъществяване на т. 7 от решението, Министерският съвет следва да пристъпи към възобновяване на ведомствените военновременни ресурси на Министерството на защитата, представляващи въоръжения и муниции, чийто период на предпазване изтича до 3 години в това число и посредством подмяна на наличните такива с новопроизведени от държавни обществени предприятия на съответната равноценност “, споделя министър Стоянов.

„ Към сегашния миг подновяването на военновременните ресурси от муниции на въоръжените сили може да бъде осъществено посредством закупуване на нови количества от съответните типове при съблюдаване на наредбите на Закона за публичните поръчки, за което ще бъдат нужен забележителен финансов запас от бюджетни средства. Бюджетните средства са нужни за възлагане на услуги по утилизация/унищожаване на боеприпасите, които са класифицирани като рискови за бойно потребление и дълговременно предпазване.

С решението на Народното събрание се предлага потреблението на различен вероятен метод за решение на въпроса с възобновяване на военновременните ресурси и муниции на Въоръжените сили и освобождение от рискови муниции, а точно възлагането на тази активност, представляваща осъществяване на цели на обществената политика на държавни обществени предприятия от
Всичко за Вашата сватба
органа упражняващ правата на страната в границите на неговите пълномощия или по ред, избран със закон с оглед наредбата на член 7, алинея 1 от Закона за обществените предприятия.

При това възлагане планово и поетапно избрани количества муниции от Въоръжените сили, имащи статут на ресурси, които са в края на своя експлоатационен запас , ще могат да бъдат предоставени на производители на муниции, които в контрактуван интервал от време ще доставят на въоръжените ни сили съответните количества новопроизведени муниции, в това число и такива с усъвършенствани характерности “, аргументира се още военният министър.

Макар да не се оповестява публично, чака се ВМЗ-Сопот да продаде старите боеприпаси на медиатори. Те пък ще ги насочат към Украйна, която се пази от съветската инвазия, почнала през февруари 2022 година Парите от продажбата ще се употребяват от ВМЗ за производството на нови муниции за армията ни.

По този мотив на 16 март в изявление за БНР някогашният министър на защитата Бойко Ноев споделя : „ Никой не се е забъркал във война и няма да се забъркаме и ние. И аз бих желал , посред рецензиите, които имаме всички ние в една
Всичко за Вашата сватба
или друга форма към служебното държавно управление, да ги поздравим
за едно от решенията, които са взели през вчерашния ден – това е остаряващите муниции на българската войска да бъдат предоставени на Украйна. Но не непосредствено. Те ще бъдат дадени на ВМЗ-Сопот и те няма да са за утилизация, а той на часа ще ги предпродаде посредством медиатори и те ще отидат в Украйна, против който ангажимент ВМЗ-Сопот ще би трябвало да възвърне тези запаси на Министерството на защитата. “

„ Това е оправдано и това е вярно. Така би трябвало да се прави. Само че не би трябвало да си крием главата като щраус в пясъка, а би трябвало да го споделяме самоуверено. Аз не знам за какво хората се тормозят от това да помагаш на жертвата на експанзията “, споделя още господин Ноев.

 
Източник: flagman.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg