Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета

...
Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета
Коментари Харесай

В МРРБ са постъпили 1302 заявления за проектно финансиране на общински проекти

Това сподели служебният министър на районното развиване и благоустройството Виолета Коритарова по време на чуване в Народното събрание за осъществяването на Инвестиционната стратегия за общински планове по държавния бюджет за 2024 година, съобщи Българска телеграфна агенция.

На същото чуване служебният финансов министър Людмила Петкова заяви, че с корекции към края на март общините са поискали финансиране за 2258 плана.

Изслушването е по самодейност на ръководителя на парламентарната група на " Българска социалистическа партия за България " Корнелия Нинова, заместник-председателя ѝ Георги Свиленски и народния представител Борислав Гуцанов и в него взе участие и служебният вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова, която осведоми депутатите за програмата.

Във вторник министър Коритарова увери членове на Националното съдружие на общините в Република България, че подписването на съглашения за финансиране на препоръчани общински планове ще продължи и прикани локалните управляващи по-бързо да започват провеждането на публични поръчки за избор на реализатори. Министър Коритарова разяснява програмата с кметове в границите на състоялата се в София през вчерашния ден крайна конференция по Проект " Развитие на фискалната децентрализация и възстановяване на финансовото ръководство на локално равнище в България ".

Днес Народното събрание следва да одобри на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 година с вносител Министерски съвет. С измененията с 631 се усилват общинските планове, част от Приложение № 3 към закона, в което са избрани предпочитани планове по Инвестиционната стратегия за общински планове и по този начин одобрените по приложението планове нарастват от 1627 броя на 2258.

Коритарова подсети, че Министерство на регионалното развитие не класира плановете, а единствено ревизира сходството със законовите разпореждания.

Тя уточни, че почти 20 на 100 или към 250 от постъпилите заявки са с установени пропуски и грешки, като за тяхното премахване са известени съответните общини посредством писма за допълнение и корекции на показаните документи.

Сред най-често установените пропуски и грешки са показани капиталови планове без положени нужните изискуеми подписи и печати на всички участници в строителния развой, липса на информация за влизане в действие на разрешението за градеж, неточно попълнени данни в частта структуриране на финансирането, според предоставения пример.

Разпределението на подписаните все още съглашения

Министърът сподели, че за ВиК обекти има подписани 158 съглашения на обща приблизителна стойност 500 милиона лв.. Тя заяви, че кметът на Община Родопи не е присъединил нито едно предложение за обекти на ВИК инфраструктурата си по отношение на информация от през днешния ден за неналичието на финансиране за довеждащ тръбопровод до село Брестовица. За благоустройствени действия, облагородяване на междублокови пространства, създаване на паркинги, ремонт на градски паркове и площади има подписани 81 съглашения на обща стойност 201 милиона лв.. За реорганизация на общински пътища подписаните съглашения са 120 на обща стойност 441 милиона лв.. За общински улици и тротоари има подписани 261 съглашения на обща стойност 440 милиона лв., за общински здания има подписани 61 съглашения на обща стойност 154 млн. лв.. За спортна инфраструктура подписаните съглашения са 34 на обща стойност 167 млн. лв.. Има и други 8 съглашения с друг от изброения предмет на инвестиция на обща стойност 16 млн. лв., сподели министър Коритарова.

С Постановление на Министерски съвет 27 от 2024 година е утвърден спомагателният трансфер по бюджета на Министерство на регионалното развитие в размер на 400 млн. лв. за започване финансирането на плановете по капиталовата стратегия за общински планове, подсети министърът. Тя заяви, че към 10 април 2024 година са постъпили 31 броя претенции за заплащане.

Министърът на районното развиване уточни, че в развой на създаване са вътрешни правила и процедури, определящи метода за отчитане на осъществяването от общините на подписаните съглашения. Имаме подготвеност да създадем и спомагателен потенциал в съответния отдел, защото чакаме и повишен брой на планови оферти след възможното приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 година, посочи министърът.

Стартирането на процеса и подписаните съглашения

В началото на януари Министерството на районното развиване и благоустройството изпрати до общините пример на заявление за планово финансиране на общински планове по програмата за финансови вложения. Съгласно наредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година и Приложение № 3 към него дейностите за планиране, строителство, главен ремонт и реорганизация ще се осъществят в интервала 2024-2026 година В този интервал Министерство на регионалното развитие настоящо ще прави банкет на заявки за кандидатстване, съпроводени с нужните спомагателни документи. Със Закона за държавния бюджет за 2024 година се сложи началото на един нов вид стратегия за общински финансови вложения. В него е планувано осъществяването на 1625 плана за над 4 милиарда лева за 3-годишен интервал, съобщи някогашният министър на районното развиване и благоустройството Андрей Цеков при започване на годината. Финансирането на плановете се прави на база подписани съглашения сред отрасловия министър и кметовете на съответните общини, със период на осъществяване и въвеждане в употреба до 31 декември 2026 година

От районното ведомство оповестиха при започване на предходната седмица, че министър Цеков е подписал 723 съглашения за 1,942 милиарда лева със 191 общини в интервала 13 февруари - 8 април. Те са за финансиране на планове, избрани като предпочитани в Приложението към Закона за държавния бюджет за 2024 година От локалните администрации са подадени общо 1290 заявки за финансиране на разнообразни капиталови оферти. По 234 от тях са открити забележки и те са върнати за премахване от общините, а към 300 предстоят да се прегледат и подпишат от новото управление на Министерство на регионалното развитие, показаха в края на предходната седмица от районното министерство.

Разплащането

Министър Цеков заяви в средата на март на среща с представители на Управителния съвет на Националното съдружие на общините в Република България, че няма проблем с финансовото застраховане на общинските планове и подсети, че в закона за бюджета за тази година е написан механизмът, по който ще се финансира капиталовата стратегия за общински планове. Средствата се обезпечават не от бюджета на Министерство на регионалното развитие, а от централния бюджет и се дават на районното министерство. В централния бюджет е написан граничен предел на финансови разноски за тази година от 10 милиарда лева и са заделени от предходната година още 1,2 милиарда лева, които са написани в ПМС-то за осъществяване на бюджета. От тези средства са предоставени все още 400 млн. лева, стана известно от думите на Андрей Цеков в средата на март. Според министъра, заплащанията по програмата за тази година няма да надвишат 1,5 милиарда лева

През втората половина на януари, още веднъж на среща със Сдружението на общините, заместник-министър Веселина Терзийска осведоми, че споразуменията по Националната капиталова стратегия за общински планове ще включват цялата стойност на плановете за тригодишния интервал на осъществяване. Министър Цеков разясни, че при обекти на инженеринг ще се подписва съглашение, което ще разграничава два стадия на реализиране на плановото предложение, като първият стадий е проектирането. При него е планувано да бъдат изплатени 50 на 100 от средствата, а останалата сума ще бъде изплащана при привършване на проектирането. Средствата за авторски и строителен контрол ще бъдат изплащани с едно предплатено заплащане. При подготвеност с позволение за градеж ще се изплаща строителният задатък, който ще бъде в размер до 20 на 100.

Бюджетните заплащания

Със Закона за държавния бюджет на България за 2024 година е призната Национална капиталова стратегия, която включва както планове на първостепенни разпоредители с бюджет - министерства, по този начин и общински планове, включени надлежно в Приложение 2 и Приложение 3 към член 106 и 107 от Закона. Средствата за осъществяване на плановете по приложение 2 и 3 или общият предел на финансовите разноски по Консолидираната фискална стратегия (КФП), са до 9,994 милиарда лева, сподели вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова, представена от Българска телеграфна агенция.

Всяка община дава планове за 2024 година съгласно размера й, според подготовка на Министерство на регионалното развитие. Лимитите на всичките 265 общини както за планове, по този начин и за заплащания, са избрани в Закона за бюджета в 6 категории.

В първа категория с предел до 50 млн. лв. са 23 общини, във второкласен с предел до 30 млн. лв. са 81 общини, в трета категория с предел да 15 млн. лв. има 26 общини, в четвърта категория с предел до 10 млн. лв. са 85 общини, в пета категория с предел до 6 млн. лв. са 46 общини и в шеста категория са четири общини - София, Пловдив, Бургас и Варна с предел до 100 млн. лв..

В рамките на тези категории няма ограничаване на броя на плановете на всяка община. Ако едан община от първа категория с предел 50 млн. лв. е осъществила напълно плановете си за 2024 година в размера на 50 млн. лв. (това значи да има контракт с Министерство на регионалното развитие, получила предплатено, междинно и финално заплащане на база на в действителност осъществени разходи), през 2025 година тази община още веднъж ще има предел от 50 млн. лв. за нови планове. Ако обаче тази община е получила сама предплатено заплащане, примерно от 10 млн. лв., през 2025 година тя ще получи 50 млн. лв., само че 40 млн. лв. за плановете за 2024 година и 10 млн. лв. за нови планове. Този кардинален метод ще се приложи, в случай че се резервира правилото на финансово бюджетиране, уточни Людмила Петкова в пленарна зала.

В прогнозата за капиталовите разноски на общините са планувани средства от 1,2 милиарда лв.. От тях към този момент 450 млн. лв. са преведени на Министерство на регионалното развитие. От тях 400 млн. лв. са за заплащания по подписани съглашения и 50 млн. лв. са за превозвачи, сподели служебният министър на финансите. През тази година тези пари бяха възобновени в централния бюджет и с акт на Министерския съвет Министерството на финансите поетапно ги дава на Министерство на регионалното развитие, според от нуждата за финансиране на общинските планове, стана известно още от думите й.

Парите за общинските планове се дават от Министерски съвет към Министерство на регионалното развитие по реда на Закона за обществените финанси, които след това превеждат парите към общините. С решение от 2 април тази година, Министерски съвет е одобрил предложение за промени на Закона за държавния бюджет, одобренж през вчерашния ден на второ четене от бюджетна комисия и което ще се гледа през днешния ден в зала от Народното събрание, сподели Петкова.

Промяната в бюджета

Необходимостта от смяна на Закона за държавния бюджет е обвързвана с наредба на член 107, алинея 14 от същия закон, съгласно която Народно събрание може да прави промени в плановете на капиталовата стратегия на общините. Промените се оферират от Министерски съвет въз основа на оферти на общините по тримесечия.

До края на март в Министерски съвет бяха получени писма от кметове на 167 общини с 1062 броя оферти за промени в листата на плановете. Броят на плановете в приложение 3 се усилва с 631 и от 1627, към този момент одобрени стават 2258. С измененията в приложението се реализира задачата за предоставяне на опция на общините да трансформират целите си с оптимално отчитане на ползите на хората там, сподели министър Петкова.

За общински улици и тротоари има 348 плана, за пътища - 120, за ВиК системи - 242 броя, за здания, обществена общинска благосъстоятелност - 124 броя за спортни обекти - 45, за градежи и благоустройства в обитаемоте места, включително площади, пешеходни зони, паркинги, озеленяване, гробищни паркове и други - 141.

В таблицата с плановете има нова колона с неповторимите им номера, с цел да може да се следи какво се случва с тях. Има нова административна мярка за повишение на събираемостта на приходите от капиталовата стратегия. Всички планове ще бъдат обект на мониторинг от Националната организация за приходите по отношение на правилното заплащане на налози и осигурителни вноски, стана известно още от думите на Петкова.

Извън обсега на програмата има и целева дотация за финансови разноски на общините в размер на 426 млн. лв.. В края на март за заредени предели от 18 млн. лв., включително 11 млн. лв. за непогасени заплащания от безлихвени заеми на общините от централния бюджет и 7 млн. лв. по поръчки на общините. От началото на април за финансови разноски на общините са заделени още 30 млн. лв..

По претенции на общините е квалифицирано предложение за промяна на целева дотация за финансови разноски в трансфер за други целеви разноски за финансиране на неотложни настоящи поправки на улична мрежа, общински пътища и здания - обществена общинска благосъстоятелност в размер на 29,5 млн. лв..
Източник: dir.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР