Топлофикация София“ ЕАД възстановява на 176 836 битови клиенти суми ...

Топлофикация София“ ЕАД възстановява на 176 836 битови клиенти суми

КЕВР: Топлофикация София“ възстановява суми по годишните изравнителни сметки на 176 836 битови клиенти след намаляване ставката на ДДС от 20% на 9 на сто

„ Топлофикация София “ ЕАД възвръща на 176 836 битови клиенти суми по годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за срока 01.05.2021 година - 30.04.2022 година Възстановяване получават клиентите на сдружението, чиито изравнителни сметки са издадени до 31 юли 2022 година и действителната консумация на топлинна енергия е по-висока от прогнозната. На тези клиенти се възвръщат 3,025 млн. лева, което съставлява 0,9% от всички издадени общи фактури за отчетния срок. От 19 септември т.г. новите поправени фактури са налични както в системата на сдружението, по този начин и при платежните оператори и всички консуматори имат достъп до тях. Това се показва в отговора на „ Топлофикация София “ ЕАД  до Комисията за енергийно и водно контролиране по отношение на настояването на регулатора за даване на цялостна информация по този значим за потребителите въпрос. Още по тематиката Топлоелектрическа централа 21 сеп 2022 От разясненията на топлофикационното сдружение излиза наяве, че то осведоми всички наранени консуматори посредством кредитно уведомление и нова фактура с дата 1.09.2022 година, за разликата сред планирано начислената топлинна енергия и действително потребената. Клиентите ще получат документите по метода, по който получават сметките си – по електронен път или на книжен притежател. Тъй като направените корекции са с дата 1.09.2022 година от „ Топлофикация София “ ЕАД разясняват, че за разликата няма да бъде начислявана рента за просрочие и ще бъде прилаган нов период за непринудено заплащане - 45 дни за битовите и 30 дни за стопанските клиенти, считано от 1.09.2022 година, датата на новата фактура. Освен поисканата от КЕВР информация в писмото на „ Топлофикация София “ ЕАД е прибавен и пример на фактурa и кредитно уведомление с подробни данни и уточнения за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% Данък добавена стойност и 9% Данък добавена стойност.    

Източник: 3e-news.netКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg