Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 466,1

...
Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 466,1
Коментари Харесай

Платежният ни баланс за януари е на плюс, износът расте

Текущата и финансова сметка е позитивна и възлиза на 466,1 млн. евро (0,5% от БВП2) за януари 2023 година при недостиг от 700,9 млн. евро (0,8% от БВП) за януари 2022 година, заяви Българска народна банка.

За януари 2023 година настоящата сметка е позитивна и възлиза на 326 млн. евро (0,4% от БВП) при негативно салдо от 622,1 млн. евро (0,7% от БВП) за януари 2022 година Търговският баланс за януари 2023 година е негативен в размер на 68,4 млн. евро (0,1% от БВП) при недостиг от 528,9 млн. евро (0,6% от БВП) за същия интервал на 2022 година

Износът на артикули е 3937,8 млн. евро (4,4% от БВП) за януари 2023 година, като нараства с 849,4 млн. евро (27,5%) спрямо този за януари 2022 година (3088,3 млн. евро, 3,7% от БВП). Износът за януари 2022 година нараства на годишна база с 29,7%.

Вносът на артикули за януари 2023 година е 4006,2 млн. евро (4,4% от БВП), като нараства с 388,9 млн. евро (10,8%) по отношение на януари 2022 година (3617,2 млн. евро, 4,3% от БВП). Вносът за януари 2022 година нараства на годишна база с 48,2%. Салдото по услугите е позитивно в размер
Всичко за Вашата сватба
на 323,7 млн. евро (0,4% от БВП) при позитивно салдо от 273 млн. евро (0,3% от БВП) за януари 2022 година

Други вложения – активи нарастват с 2982 млн. евро (3,3% от БВП) при нарастване с 3821,4 млн. евро (4,5% от БВП) за януари 2022 година Други вложения – пасиви за януари 2023 година понижават с 240,7 млн. евро (0,3% от БВП) при намаляване с 47,1 млн. евро (0,1% от БВП) за януари 2022 година Резервните активи на Българска народна банка понижават с 2103,9 млн. евро (2,3% от БВП) през отчетния месец при намаляване с 3885,6 млн. евро (4,6% от БВП) за януари 2022 година

 

 

 
 

 
Източник: lupa.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg