Тъй като алгоритмите продължават да имат все по-важна роля на ...

Тъй като алгоритмите продължават да имат все по-важна роля на

Може ли регламентът за ИИ да спаси работниците от надзорния капитализъм?

Тъй като логаритмите не престават да имат все по-значима функция на работното място, политиците наподобяват все по-загрижени за тяхното въздействие върху правата и благосъстоянието на служащите. Базиран на риска метод към регулирането на изкуствения разсъдък (ИИ) се пробва да се оправи с това предизвикване, само че задоволително ли е това?

Пандемията принуди доста чиновници да работят от у дома. Успоредно с работата, мнозина прибраха и работодателите си у дома, защото управлението се пробва да управлява тяхната активност в работно време. Няколко софтуерни фирми към този момент оферират артикули, които следят служащите посредством уеб камери и наблюдават дейностите им от отстояние, написа Euractiv.Още по тематиката

Освен това изкуственият разсъдък оказва изключително въздействие върху изискванията на труд на служащите отвън обичайна претовареност, посочва отчет на Международното бюро по труда.

Служителите на дадена платформа получават предоставена (или не е възложена) работа въз основа на автоматизирани процеси на взимане на решавания, като активността им се регистрира съгласно прищявката на алгоритмични решавания.

През април 2021 година Европейската комисия (ЕК) оферира правилник за ИИ, който има за цел да предотврати нездравословните последствия от автоматизираните логаритми при вземането на решавания. Предложението за правилник класифицира другите приложения на ИИ съгласно рисковете, които те съставляват.

Системите за ИИ, употребявани на работното място за подкрепяне на ръководството и набирането на чиновници, се смятат за „ високорискови “ в предлагането на Европейска комисия. Според Брюксел високорисковите системи за ИИ не би трябвало да бъдат неразрешени, само че те би трябвало да дават „ адекватни системи за оценка и намаляване на риска “. Наред с другите ограничения, те също би трябвало да обезпечат „ подобаващи ограничения за човешки контрол за минимизиране на риска “.

Евродепутатът Брандо Бенифей се опасява, че тези ограничения не са задоволителни. Ако оценката на риска, посочена от регламента, може да бъде направена в границите на вътрешен развой, служащите няма да бъдат задоволително предпазени от неподходящи последствия, акцентира Бенифей.

„ Самооценка за сходни инвазивни практики не би трябвало да се позволява. Овластяването на обществените сътрудници и включването на чиновниците е от основно значение. Трябва да се уверим, че служащите няма да се трансфорат в разходна стока алгоритмична услуга “, акцентира Бенифей.

Идентифицирането на това кои чиновници може да се нуждаят от избрани умения може да бъде една от мощните страни на приложенията за ИИ, показва Йенс-Хенрик Йепесен от workday, снабдител на програмен продукт за ръководство на човешки запаси.

Предложеният правилник за ИИ сега се разисква в европейските институции. И Европейският парламент, и държавните управления на страните членки на Европейски съюз ще би трябвало да одобрят регламента, преди той да влезе в действие.

Източник: investor.bg