Свързаната с Христо Ковачки ТЕЦ Брикел е сред най-проблемните въглищни

Свързаната с Христо Ковачки ТЕЦ Брикел е сред най-проблемните въглищни ...

България е в топ 20 на най-замърсените със серен диоксид държави.


Свързаната с Христо Ковачки ТЕЦ "Брикел" е сред най-проблемните въглищни централи в България

© Юлия Лазарова Най-големите горещи точки на замърсяване със серен диоксид са в Русия, ЮАР, Иран, Саудитска Арабия, Индия, Мексико, Обединени арабски емирства, Турция и Сърбия.
ТЕЦ-овете в България продължават да замърсяват със серен диоксид (SO2). Страната е единствената от Еевропейския съюз (ЕС) в топ 20 на държавите с най-високи нива на замърсяване със SO2. Другите европейски страни, попаднали в класацията, са Украйна и Сърбия.

Това е един от изводите от доклад на Greenpeace, който използва данни от сателит на НАСА за мониторинг на качеството на въздуха.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми Основната причина за замърсяването е лошият контрол върху въглищните централи, като в проучването са посочени 423 "горещи точки" на замърсяване по света. Маришкият басейн край Стара Загора е в първите 50, а ТЕЦ "Бобов Дол" и централата на Ахемд Доган във Варна са в топ 150.

Серният диоксид е сред замърсителите, с които България все още не успява да се пребори и Европейската комисия (ЕК) вече заведе дело срещу нас за нарушение на допустимите норми.

Българият проблем

България генерира с 350 килотона емисии на серен диоксид на година. Това количество не е толкова впечатляващо в сравнение с първенците в класацията Индия, Русия и Китай - съответно 4586, 3683 и 2578 килотона. Но се откроява на фона на останалите страни членки на ЕС. Ключов е регионът на югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи, използващи въглища - държавната ТЕЦ "Марица-изток 2", свързаната с Христо Ковачки ТЕЦ "Брикел", както и т.нар. американски централи "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3".

Маришкият комплекс попада сред световните "горещи точки" на емисиите на серен диоксид под номер 33 в света, с 205 килотона емисии за 2018г. Там обаче вероятно истинските замърсители са държавната топлоцентрала и "Брикел", тъй като на практика американските ТЕЦ-ове покриват изискванията на ЕС.

Меглена Антонова от Greenpeace уточни пред "Дневник", че всеки от българските ТЕЦ-ове докладва емисии в рамките на допустимото, но заедно, отделяните от тях газове надвишават разрешеното национално ниво.

ТЕЦ "Бобов дол", отново свързана с Христо Ковачки, също е определен като гореща точка - под номер 98 с 85 тона середн диоксид.

На 140-то място се появява и Варна. Основно това е свързано с дейността на химическите заводи в региона. Разбира се може да се предполага, че влияние оказва и ТЕЦ-ът на Ахмед Доган, който от миналата година възобнови дейността си. Но официално той работи на газ, а и по данни на "Капитал", предоставени от Електроенергийния системен оператор, за цялата 2018-а и първите 4 месеца на 2019 г. ТЕЦ "Варна" е функционирала реално около 300 часа (не повече от 14 дни). Което на практика означава незабележим ефект върху въздуха.
Ново дело срещу нас
България не взима сериозни мерки по въпроса със серния диоксид, затова и Европейската комисия започна наказателна процедура срещу страната.

В края на юли от Брюксел съобщи, че завежда дело за превишаване на нормите на SO2 в района на Гълъбово, където са съсредоточени най-големите въглищни централи. Първата стъпка е да се констатира има ли нарушение, а след това може да последва глоба.

България вече беше осъдена през 2017г. за превишаване на нормите на фини прахови частици. В момента страната трябва да предприема мерки, за да покаже значителен напредък, в противен случай ще бъде глобена.

Източник: capital.bg