Стойността на търговския стокообмен между България и Германия за 2017

Стойността на търговския стокообмен между България и Германия за 2017 ...

Рекорд в търговския стокообмен между България и Германия.


Стойността на търговския стокообмен между България и Германия за 2017 г. отчете нов рекорд като достигна 7,51 млрд. EUR. Това е ръст от 12.7% в сравнение с 2016-а, посочват от Германската статистическа служба. Българският износ се развива изпреварващо в сравнение с вноса от Германия. Търговският дефицит да ФРГ е в размер на 136.6 млн. EUR. Страната ни е изнесла стоки на стойност 3.82 млрд. EUR за Германия, вносът възлиза на 3.68 млрд. EUR.

„Тези резултати говорят за подобряването на състоянието на българската икономика като цяло. Отчитаме ръст при БВП, намаляване на безработицата. Инвестициите също са положителни. За пръв път стокообменът минава границата от 7 млрд. EUR. Радващо е, че изнасяме повече, отколкото внасяме. От началото на прехода това се е случвало само веднъж - през 2013 г.“, каза д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Източник: fakti.bg