Стартира Образователната програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие.

Стартира Образователната програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. ...

Магистрати изнесоха лекции пред ученици за основните им права и задължения /снимки/

Стартира Образователната програма „Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.
В два поредни дни учениците от ПГЯЕ „Игор Курчатов“ в Козлодуй и СУ „Васил Воденичарски” в Хайредин се срещнаха с Жаклин Димитрова съдия и и.ф. административен ръководител на Районен съд, Козлодуй, Марин Николов и Димитър Николов – прокурори в Районна прокуратура, Враца, Териториално отделение Козлодуй и Корнелия Луканова – съдебен деловодител при Районен съд – Козлодуй.
Магистратите запознаха учениците с основните цели на Програмата. Инициативата е част от годишната програма на Висшия съдебен съвет за разработване на информационни кампании за разясняване на структурата на съдебната власт, функциите на ВСС, съда и прокуратурата. За изпълнението й е сключено споразумение за сътрудничество с Министерството на образованието и науката.
Темите, които обсъждаха магистратите и учениците бяха: разделение на властите според Конституцията на Република България, функции на съдебната власт, структура на съдебната система, Висш съдебен съвет, представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Учениците бяха запознати още с това как може да защитим правата си чрез съдебните институции, какви са видове съдебни услуги, достъпа до правосъдие, как да се предпазим за да не станем жертва на престъпления, детско правосъдие. Дискутирани бяха и въпроси свързани с непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпления, както и превенция срещу употреба на наркотични вещества, престъпления, извършвани от наркозависими лица, домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора, децата и компютърните/кибер престъпленията, съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, хулигански прояви на непълнолетни лица и последиците от тях, детското насилие. Под формата на презентация беше представен РС Козлодуй, както и структурата на съдебната система в страната.
Възпитаниците на професионалните гимназии споделиха, че тази инициатива е доста полезна, защото рядко учат за тази сфера в училище. Към лекторите бяха зададени множество въпроси, на които учениците получиха изчерпателни отговори, информираха се какво е престъпление, какви са наказанията за непълнолетни за притежание на наркотици, трафик на хора, противозаконно отнемане на чужда вещ, шофиране на МПС от неправоспособен водач и други. Така те обогатиха познанията си относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България и формираха правна грамотност и култура. На практика се реализира гражданско образование и превенция на детското насилие и на детската престъпност. Магистратите представиха конкретни казуси от тяхната практика, а учениците от личния опит и така се получи една интересна и иновативна форма на сътрудничество. Общата цел на партньорите е повишаване степента на спазване на законите, превенция на детското насилие и на детската престъпност, повишаване на доверието в съдебната власт и със сигурност ще се продължи да се работи в тази насока. Общата цел на партньорите е повишаване степента на спазване на законите. Предстоят образователни посещения в РС Козлодуй, участие на учениците в симулативни процеси, конкурси за рисунка и есе и посещение на специализираното помещения за щадящо изслушване и разпит на деца – „Синя стая”.
Всички участници в Образователната програма ще получат удостоверения и Конституции, които са предоставени от Висшия съдебен съвет за разпространение между участниците в програмата.

Източник: bulnews.bg