Станислава Желязкова е Ръководител ИТ проекти в . Притежава над ...

Станислава Желязкова е Ръководител ИТ проекти в . Притежава над

Станислава Желязкова от Аксенчър: Компанията ни насърчава половото равенство, защото личните качества са най-важни

Станислава Желязкова е Ръководител ИТ планове в. Притежава над 16-годишен експеримент в областта на осведомителните технологии. Започнала е кариерата си като софтуерен разработчик и е минала през разнообразни позиции. В финалните 12 години работи по разнообразни сложни планове, обвързвани с внедряване на софтуерни решавания и систематични интеграции, както и цифрови трансформации.

Преди четири години се присъединява към екипа на Технологичния център. Работата в компанията ѝ дава опция да взема участие в реализацията на доста на брой забавни интернационалните планове, в които с изключение на да споделиш натрупания експеримент, постоянно можеш да срещнеш предизвиквания, които те учат на нови неща. Това е от значение за професионалния напредък, защото в ИТ сферата динамиката е огромна и непрестанно би трябвало да следваме най-настоящите наклонности в софтуерното развиване. В изявление за Actualno.com тя описа повече за специалността си и какви са преимуществата на работата в, когато си майка.

Преди години, чиновниците в софтуерните фирми бяха най-вече мъже. Каква е сегашната обстановка?

Сегашната наклонност е много по-друга. През финалните години делът на дамите, които работят в ИТ сферата, се усилва, като от ден на ден дами заемат виновни позиции. Има фирми, които се ангажират да наемат повече дами, като по този метод поддържат кариерното им развиване. Радвам се, че и Технологичният център на Аксенчър у нас e една от тях. Една от световните задачите, които следва, е постигането на равно съответствие сред двата пола в екипите до 2025 година

Компанията утвърждава вътрешна стратегия, която предизвиква просвета на равенството. Благодарение на нея, всеки има опция да се развива и да надгражда своите познания и умения. Част от преимуществата на Технологичния център, в посока поощряване на кариерното развиване на дамите в екипа, са гъвкавото работно време, опцията за работа от у дома – мощно застъпена и преди настъпването на пандемията, даването на финансов бонус след раждане.

Има ли специалности в ИТ сферата, в които дамите очевидно са по-положителни от мъжете?

Не разделям специалностите в ИТ сферата на женски и мъжки. Смятам, че сходни стандарти са ограничаващи. За мен водещи са самостоятелните професионални и персонални качества.

В Аксенчър работят над половин милион чиновници в целия свят. Екипите на плановете, ръководени от мен, като част от Технологичния център на компанията, включват както мъже, по този начин и дами. За крайния триумф е съществен не толкоз полът, колкото самостоятелната мотивация на всеки, дружно с откритата връзка посред ни. Така се реализира атмосфера на бистрота и съпричастност към общата цел. Много постоянно, когато екипът е мощен и стимулиран, даже не се стига до разграничение обособените функции. Вместо това, всеки е подготвен да спомага със своята експертиза и експеримент.

Като майка, по какъв начин успявате да съчетаете грижите за дете с работата в софтуерна компания?

Това не е лесна дилема, само че се веселя, че съумявам да намеря нужния баланс сред професионалния и персоналния живот – посредством и на опциите, които Технологичният център на Аксенчър ми дава. Работата от у дома е преимущество, което ми дава спомагателна еластичност, и ми оказва помощ всеки ден. Планирам уговорките си и приоритизирам дилемите за деня по този начин, че да ръководя времето си качествено.

Съществува ли терзанието, че ще излезете отвън темп, ще изпуснете новостите в ИТ света, работейки от у дома?

Именно нововъведенията и развиването в софтуерната сфера, дружно с дигитализацията, създадоха преместването на работното място вкъщи допустимо. На процедура, работейки от у дома, ритъмът и динамиката на всекидневието си остават същите. Както провеждането на срещи с екипите и с абонати, по този начин и образованията и уъркшоповете се организират толкоз дейно, колкото и когато сме в офисна среда. Тъй като работата в екип е основно изискване за постигането на заложените цели, връзката е от значение средство за общия триумф.

Кои са най-големите преимущества на работата в компанията Accenture?

Предимствата са доста, по тази причина и ще посочи тези, които са от най-огромна значимост за самата мен. Технологичният център на Аксенчър основава изисквания за самостоятелното професионално развиване на всеки, в изискванията на упование и бистрота на процесите.

Има многочислени благоприятни условия за образования, които усъвършенстват знанията и уменията на всеки от нас. А най-хубавото е, че можеш да прилагаш експертизата и натрупания експеримент в разнородни планове, в които се употребяват новаторски технологии и решавания. Това е от огромна изгода за всички, които започват своята кариера в компанията – по пътя към изграждането и одобряването им в експерти. Като работеща майка, основни преимущества за мен са гъвкавото работно време и опцията за работа от у дома.

Какви са опциите за кариерно израстване на дамите в екипа? Какъв е бройката на дамите на мениджърски позиции в компанията?

В взаимозависимост от ползите и професионалната подготовка, Технологичният център на Аксенчър у нас дава на всички дами в екипа разнородни благоприятни условия, които ги стимулират да развиват своите умения и да прегръщат с подготвеност новите отговорности, по-уверени в себе си. Те включват както надграждане и асимилиране на нови софтуерни умения, по този начин и приемането на нови функции в компанията, измежду които и заставане на чело на екипи.

Броят на дамите, които заемат мениджърски позиции в компанията, е все по-огромен. Резултатът е по-мощни екипи, в които се чуват разнообразни гледни точки и всеки е важен и скъп.

А кои са най-съществените уроци, на които желаете да научите детето си?

Да следва настойчиво своите цели, да бъде положителен човек и постоянно правилен на себе си.

Източник: actualno.com