След окончателно решение на тричленния състав на ВКС Цвета Таскова, ...

След окончателно решение на тричленния състав на ВКС Цвета Таскова,

ВКС потвърди присъдата на Цвета Таскова, предизвикала катастрофата на АМ Тракия

След дефинитивно решение на тричленния състав на Върховен касационен съд Цвета Таскова, провокирала злополука с рейс през 2018 година на автомагистрала " Тракия ", осъди на 4 години " отнемане от независимост "

Решението остави в действие въззивно решение № 10007/22.01.2021 година по в.н.о.х.д. № 657/2020 година на Софийския апелативен съд (САС) . Получено е съобщение от прокурор за подхванати дейности по осъществяване на наложеното от съда наказване.

Делото е формирано по касационна тъжба на бранителя на Цвета Таскова против решението по в.н.о.х.д. № 657/2020 година на Софийския апелативен съд.

Тя е приета за отговорна в това, че на 13 април 2018 година на автомагистрала " Тракия " е нарушила разпоредбите за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движението по пътищата (ЗДвП). По време на изпреварване не е осигурила задоволително странично отстояние сред колата си и изпреварвания рейс, блъснала е странично буса и е предизвикала гибелта на 6 души и раняване на 17 други. Случаят е изключително тежък.

Първоначалното наказване е " отнемане от независимост " за период от 6 година, което поради извършеното кратко правосъдно разследване и признаването на виновността й е понижено с една трета и е 4 година

С решението на САС присъдата е променена, като е преквалифицирано осъщественото от подсъдимата закононарушение и тя е оправдана по обвиняването за " изключително тежък случай " на транспортно закононарушение. В останалата част присъдата е доказана.

Изтъкнатият в жалбата единствен аргумент - за очевидна неправда на наложеното наказване, е безпочвен съгласно състава на Върховен касационен съд.

Съдиите от САС обосновано са защитили заключението, че въпреки съответният вредоносен резултат да е настъпил вследствие едно само позволено нарушаване на разпоредбите за движение, наличието му се отличава с особена тежест и неучтивост. При построяването на този извод въззивният съд аргументирано се е позовал на доказателствата по делото, очертаващи механизма на осъществяване на вмененото на жалбоподателката нарушаване - т. е. на това, че то не е осъществено посредством еднократно деяние по ръководство на ППС, а посредством поредност от безредни непозволени дейности, при които управляваният от нея автомобил в границите на подхванатата и осъществявана маневра " изпреварване " двукратно е доближавал рейса на сериозно близко странично отстояние , като при второто такова се е получило съприкосновението сред тях. Така обрисуваната форма на проявяване на инкриминираното държание законосъобразно е призната като съображение, завишаващо социалната заплаха на осъщественото действие.

Утвърденият от въззивният съд размер на главното наказване " отнемане от независимост " от 6 години подхожда в цялостна степен на основателно изтъкнатите от този съд отегчаващи отговорността на подсъдимата условия, които обосновават справедливостта на наложеното ú наказване. Допълнителното намаляване на приложената по отношение на подсъдимата наказателна принуда в желаната с жалбата посока би се явило прекалено снизходително, с оглед откритите отегчаващи отговорността ú условия, безапелационни са висшите съдии, написа в мотивите на Върховен касационен съд.

Припомняме, случаят стана на 13 април тази година. На Автомагистрала " Тракия " в региона на Вакарел цяр автомобил, ръководен от, се сблъска с пътнически рейс и аргументи гибелта 6 души.

В хода на следствието по отношение на Таскова беше повдигнато обвиняване за, в резултат на което е настъпила гибелта на повече от 1 човек. Според закона сходно действие се санкционира с отнемане от независимост от 3 до 12 години.

на, при която починаха шестима души, а други 17 пострадаха.

Източник: news.bg