Схващането, което се наложи в обществото, че видиш ли интензивните ...

Схващането, което се наложи в обществото, че видиш ли интензивните

Д-р Борис Таблов: Все още интензивната медицина губи битката с COVID-19 |

" Схващането, което се наложи в обществото, че видиш ли интензивните лекари интубират и убиват пациентите с Коронавирус, е извънредно обидно. Ние не желаеме да убиваме никого, само че към момента модерната интензивна медицина няма метод, с който да може да реши казуса при тези хора. Деструкцията в българското общество ни докара до такава степен, че всеки търси измамниците и непрестанно подозира останалите в нечисти намерения. Който си мисли, че лечебните заведения забогатяват от тези пациенти, е в извънредно огромна неточност ", споделя доктор Борис Таблов, който от началото на пандемията е на първа линия в Коронавирус реанимация в Нойрупин, Германия. С него разговаряхме за възможностите за оцеляване на Коронавирус болните в интензивно поделение, с цел да разберем дали в действителност тези шансове в България са по-ниски. Защото съгласно изказванията на експертите у нас 9 от 10 интубирани пациенти с ковид умират. 

Д-р Таблов, у нас в последно време стана известна една статистика – 9 от 10 Коронавирус заболели в интензивно поделение не оцеляват. Такава ли е равносметката и при Вас, в Нойрупин, Германия?

Не тъкмо, само че да кажем че, световно статистиката се движи сред 35 и 70% смъртност, тъй че ние не вършим изключение. Имахме мощна вълна в края на предходната година и при започване на тази, и резултатите бяха плачевни. В групата над 70 година на практика нямахме човек, който да оцелее. Ако погледнем по възрастови групи, има такива, в които смъртността е 100-процентова. Тепърва стартира новата вълна, от седмица и половина е отворена още веднъж Коронавирус реанимацията ни и към този момент, с помощта на това, че има имунизирани към момента нямаме доста пациенти, а от тези, които имаме, смъртността е 50%.

А за какво смъртността в Коронавирус реанимациите е толкоз висока? Какво се случва с пациентите?

След толкоз месеци пандемия хората отхвърлят да одобряват, че модерните способи на лекуване на това заболяване не дават резултат. Не съумяваме да ги спасим. Безпомощни сме. Модерната интензивна медицина няма метод, с който да може да реши казуса при тези хора. Образно казано, белият дроб отхвърля да действа и откакто не действа няма по какъв начин подобен човек да бъде избавен. Теоретично има един краен стадий, за който може да се мисли – трансплантация на бял дроб, само че сама си давате сметка, че това е по-скоро фикция. Да не приказваме, че и там натрупали се резултати още няма, има единични случаи при млади пациенти. Като цяло няма лекуване.

Може би идващият ми въпрос ще Ви се стори малко неуместен, само че следователно не се ли обезсмисля интензивната грижа за такива пациенти?

Въпросът не е абсурден. Но в модерните общества, модерната медицина е самостоятелна и се пробва да помогне на всеки. Ние не можем да оставим хората да умират в домовете си, тъй като въпреки всичко има 35 до 70% успеваемост в модерните центрове и в профилираните клиники по света. Това е добър резултат - всеки втори или двама от трима оживели. Ние няма по какъв начин да знаем при кого нещата ще се развият съдбовно и при кого не. Това, което се пробва да направи актуалната медицина, освен при Коронавирус заболели, а и при всички интензивни пациенти, е да даде оптимално положителни шансове за оцеляване. Въпреки това, за жалост, гибелта е всекидневие. С COVID-19 се оказа много по-драматично като протичане при тежките случаи. Да не плашим хората, само че в групата тежко заболели с Коронавирус в интензивни отделения резултатите са напряко плачевни.

Говорено е, несъмнено, само че ми се коства подходящо да уточним – по кое време се пристъпва към интубиране?

Има ясни критерии по кое време се интубира. Те са свързани най-много с газообмяната, с съответното доставяне на тъканите с О2. Има стъпки преди този момент, които лекуващият доктор може да опита, с цел да усъвършенства превоза на О2 от белите дробове към тъканите и да го поддържа в граници, които са физиологични за организма.

През първата вълна, поради неприятните лабораторни индикатори, интензивните медици бяха по-склонни да интубират пациентите по-рано. Това бързо се промени, тъй като се видя, че интубацията при тежките случаи не всеки път оказва помощ. Механичната вентилация, сама по себе си, е сериозна контузия за белодробната тъкан. Ние не прибягваме до тези способи за наслаждение, само че има обстановки, в които просто не може без тях. Те са заключителен стадий в опитите ни да спасим индивида, тъй като не можем безпределно дълго да го оставим в кислороден апетит, защото този кислороден апетит ще повреди и другите органи. Може да провокира сърдечен инфаркт, органна непълнота.

Организмът няма по какъв начин да действа. Опитваме всичко допустимо, с цел да забавим процеса на интубация, само че има параметри на тази газообмяна, която загатнах, при които няма по какъв начин да бъде избегната. Това разбиране в обществото, което се наложи, че видиш ли интензивните лекари интубират и убиват пациенти, е извънредно обидно за нас като експерти. Ние не желаеме да убиваме никого. Ние сме там, с цел да спасяваме тези хора. Опитваме, в действителност, да забавим този развой, доколкото е допустимо, само че някои хора са толкоз повредени, че няма по какъв начин да им дадем късмет да оцелеят най-малко още няколко дни, с цел да забележим дали въпреки всичко организмът ще успее да реагира съответно и да оздравее.

Знаете ли какъв е аргументът на някои от хората – „ интубират ги, тъй като интензивното лекуване и апаратната вентилация се заплащат доста скъпо от касата “.

Деструкцията в българското общество ни докара до такава степен, че всеки търси измамниците и непрестанно подозира останалите в нечисти намерения. Това съмнение в здравната система не е от през вчерашния ден. То е артикул на всевъзможни процеси, в случай че щете и на изолирани случаи, които се раздухват в медиите. Не мога да приема тези изказвания. Ако България беше изолиран случай, и равнището на приети в болница с ковид е 10 пъти по-високо, в сравнение с по света, да помислим, че има нещо подозрително, само че не е.

Пандемията е световна, същите проблеми имат и най-богатите здравни системи, по този начин е и във Англия, и в Германия. Би трябвало хората да си дават сметка, че интензивните пациенти са най-скъпите пациенти. От тях здравната система единствено губи. От такива пациенти не може да се завоюва. На един Коронавирус болен единствено да му покриеш физическата грижа, храненето, диагностичните и лабораторни проучвания коства в пъти повече от тия прословути 1000 лева

Това е безумство! Никой няма да си натъпче интензивните отделения с пациенти, просто с цел да лежат там. От това нито една болница не печели, на никое място по света. От тези пациенти можеш единствено да загубиш, тъй като те изискват извънредно огромна грижа, консумативи и така нататък Който си мисли, че лечебните заведения по този метод забогатяват е в извънредно огромна неточност.

Това говорене е засегнатост за лекарите, за медицинските сестри, които всекидневно си оставят там здравето и нервите. И най-после излизаш и чуваш: „ Вие вършиме това за пари. “ Обидно е и е грозно след толкоз доста месеци. За страдание, когато се наложи някаква линия в съзнанието на хората, доста мъчно може да бъде обърната. Аз персонално съм водил безкрайни разногласия по тематиката, само че хората не желаят да чуят. Не желаят да чуят, че имунизациите избавят, не желаят да одобряват, че има вирус, че е гибелен за някакъв % от хората. Най-лесно е да отхвърляме всичко и да подозираме останалите в някаква нечистоплътност. Но аз постоянно съм си мислел, че с цел да подозираш останалите в преднамереност, би трябвало нещо в самия теб да има в тази посока. Подозираш останалите в неща, които ти самичък си податлив да направиш.

Може ли да се предвижда при кои пациенти изходът от интензивното лекуване ще е летален? Какъв е профилът на тези хора – доста възрастни, с доста съпътстващи болести?

Няма аршин, който да може тъкмо да дефинира това – нито лабораторните проучвания, нито образното проучване или нещо друго, могат да бъдат база, с цел да кажем – тук нещата са ясни. Имаме обаче наблюдения, че в някои възрастови групи – хора над 70 година, с съпътстващи болести, със затлъстяване, възможностите прогресивно понижават. В такива случаи споделяме, че за нас, от здравна позиция, нещата са сериозни. И това го оповестяваме на околните.

Но и в медицината има изключения и тъкмо тези изключения вършат работата в интензивната медицина комплицирана, тъй като околните се надяват до последно. Те се хващат за изключенията и споделят – „ да, само че еди-кой си го изписаха “. Виждате и медиите – преди няколко месеца демонстрираха една жена, мисля, че беше над 90 година, по какъв начин я изписват излекувана. Има единични случаи и хората се хващат за тях. Затова нямаме параметър за оцеляване. Имаме обаче медицински изследвания, които споделят, че с избрани рискови фактори – вероятността от неприятен излаз и тежко протичане е огромна. Колкото повече съпътстващи болести има човек, колкото по-голяма е възрастта, толкоз по-голяма е вероятността от летален излаз.

Имате ли във Вашата процедура случи на такива „ чудеса “, като с 91-годишната баба? На оживели с авансово недобра прогноза? Какви са тези хора?

Няма профил, за който да можем да кажем – тук не чакаме чудеса. За времето, в което натрупах опит с тази болест, по-голяма е вероятността това да се случи при хора под 60 години. Някои от тях са доста тежко повредени, само че организмът съумява да се пребори.

За нас е доста значимо да има такива случаи, тъй като без значение, че влизаме в интензивно поделение, нашата хипотеза е да спасим тези хора, в случай че можем. Смъртността в такива мащаби, както е при COVID-19, е извънредно натоварваща за хората, които работят там. Отчаянието в специалността е у всички. Отиваш, приемаш хората, някои от тях са будни, приказват си теб съответно, описват някакви неща, само че ти, виждайки лабораторните им резултати, фотосите знаеш, че вероятността този човек да загине не е дребна. Това е нещо всекидневно и е извънредно огромен душевен тормоз за работещите в такива отделения.

Затова няма рамка, която да дефинира кой ще загине, само че отново ще кажа - хората, които са по-млади, под 60 година, без значение какъв брой тежки са уврежданията им, имат по-голям късмет да оживеят и след тежко протичане. Най-възрастните, след 70 година с съпътстващи болести... там нещата са страшни. И по тази причина единственият им късмет е да се имунизират. Със всичките разногласия към имунизациите, към техните изгоди, опасности и така нататък Само това е техният късмет, тъй като няма да се уморя да дублирам – интензивната медицина, за момента, губи борбата с COVID-19.

Излизат нови молекули, опитваме нови лечения, антитела, характерни имунни препарати, занапред се натрупат данни. Дай Боже, да се открият тези молекули, които ще трансформират съотношението на силите и да не е толкоз трагично, само че към днешна дата смъртността е висока на всички места, освен в България. А България има и други, организационни проблеми, които най-вероятно обуславят тази висока смъртност.

Сега в Германия стартира вълна на Делта разновидността. Има ли разлика в положението на пациентите, които идват при Вас?

Делта завладя Европа още през лятото, популяризира се всеобщо и сега диктува ситуацията в целия континент. По отношение на тежките случаи клиничната картина е същата, няма особена разлика. Но инфекцията се популяризира по-бързо спрямо предходни талази, тук всеки ден се регистрират 70-80 хиляди нови случая. Това основава проблеми, тъй като от тях 2-3% ще стигнат до интензивно поделение и когато мащабът е толкоз огромен е ясно, че това води до 100-150 интензивни пациенти дневно.

Важно е да се знае и нещо друго – пациентите, които умират, не умират незабавно, те лежат в интензивните отделения известно време – седмица, две, три или четири. Така се блокира ресурсът на интензивната медицина тотално. Веднъж блокиран този запас не може да обслужва никакви пациенти. Ако някой е с инсулт или инфаркт и има потребност от интензивна грижа няма къде да я получи, тъй като интензивните отделения са блокирани. Това е огромният проблем.

От " висотата " на последното си място по имунизации в Европа виждаме, че и в Германия има неимунизирани. Кои са антиваксърски настроените пластове там?

Профилът е хора с емигрантска история, които не са етнически немци. Най-силно наранени са райони, в които има мощно посланичество на радикалната десница – „ Алтернатива за Германия “. Радикално десни и други групи групи, определяни от специалистите като маргинални. Отделно има изследване, че колкото по-нисък е просветителният ценз, толкоз по-голям е скептицизмът към имунизациите. Вероятно там по-лесно покълват тайните теории. А „ Алтернатива за Германия “ е една дребна партия, която се опълчва на ограниченията, слага под подозрение изгодите от имунизирането, провежда митинги.

Като партия „ Възраждане “ у нас.

Да, само че тук методът е друг. Наскоро излезе изследване, че 71% от германците желаят наложителна имунизация и най-вероятно това ще се случи до месец и нещо. Аз персонално, имам вътрешни алтернативи какъв брой е вярно това решение, само че нещата вървят в тази посока.

Толкова доста са лимитирани правата на неимунизираните и непреболедувалите, съвсем по модела на Австрия. Ако си от тези групи, не можеш съвсем нищо да вършиш, с изключение на да вървиш на работа и да пазаруваш. Имунизациите в Германия още веднъж порастват и през вчерашния ден (2.12. б. р.) бяха направени над 1 млн. дози, което е връх от началото на юли.

Най-вероятно с този пакет от ограничения ще стигнат и до антиваксърите. Факт е, и това го споделят сътрудници от всички интензивни отделения и водещи специалисти, че вълната е на неимунизираните. Те са главният % в интензивните отделения, при тях заболяването протича тежко. Не че няма имунизирани, само че 30% неимунизирани в Германия са към 20-25 млн. души и това основава огромни главоболия сега. Днес да вземем за пример 4500 интензивни кревати към този момент са заети с Коронавирус пациенти, а занапред влизаме във вълната.

Д-р Таблов, в случай че не се неистина, един немски специалист беше споделил, че Омикрон може да бъде " коледен подарък за света ". Споделяте ли мнението му?

От самото начало на пандемията специалистите споделят, че естествената еволюция на вируса е в някакъв миг да понижи провалите, които нанася, за сметка на способността да се популяризира. Ако се удостовери, че Омикрон е доста по-заразен от Делта, може да провокира по-леко протичане.

Излязоха интервютата на лекарката от Южна Африка, която споделя, че при този вид заболяването протича леко, само че всички изчакват. Трябва да минат 2-3 седмици, да се задвижат научните екипи по света и ще имаме данни за тежестта на болестта. Ако се окаже, че е това, което специалистите чакат, ще е чудесна вест – т. е. вирусът може да се трансформира в сезонна простуда. В момента е рано за такива изводи, просто би трябвало да изчакаме. Дано е по този начин.

Д-р Борис Таблов е анестезиолог-реаниматор в Нойрупин, Германия, където работи от 2010 година Завършил е медицина в Плевен през 2002 година и е доктор трето потомство. Специализира анестезиология и интензивно лекуване, има и спомагателни квалификации по незабавна и по интензивна медицина. Преподава в локалния медицински институт и е част от група лекари, които са виновни за здравното обезпечаване при случаи с огромен брой потърпевши. От септември 2021 разделя времето си сред болничното заведение в Нойрупин и Медицински Университет – Плевен, където преподава.

Източник: offnews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg