Шестото поколение мрежи ще са по-екологични и ключови за дигиталните

...
Коментари Харесай

6 начина, по които 6G ще промени света


Шестото потомство мрежи ще са по-екологични и основни за цифровите близнаци (снимка: CC0 Public Domain)

Мобилните връзки от шесто потомство дават обещание целия потенциал на 5G и доста повече. За тях се приказва не толкоз като за гражданска война – тя е по-скоро еволюция, последователно прекосяване към по-бързи скорости и по-голяма съгласуваност.

Широколентовите 6G клетъчни мрежи евентуално ще бъдат по-бързи и по-разнообразни от това, което имаме при 5G. Ще поддържат необятен набор от приложения и устройства. Това е заричане за многообразие от корпоративни приложения отвън мобилните телефони – стига тези сюжети на потребление да се окажат в действителност практични.

Без подозрение мнозина ще кажат, че е още рано да приказваме за 6G. Но до момента в който още привикваме с петото потомство, има най-малко шест метода, по които 6G може да промени света на технологиите, от самата връзка до търговията на дребно и производството.

Какво пречи на 6G?

6G към момента е в начален етап във връзка с създаване и въвеждане на инфраструктура, която да поддържа този нов стандарт. „ Никой няма ясна визия за страхотните нови приложения за 6G и за това какво
Всичко за Вашата сватба
ще вършим на нашите устройства. Но можем да създадем много точни прогнози за това къде ще е нужен огромен потенциал “, написа Джо Мадън от Nokia.
още по темата
„ Въпреки че комерсиализацията на 5G към момента е в начален стадий, в никакъв случай не е прекомерно рано да стартираме да се приготвяме за 6G “, споделя Сунгюн Чой, началник на изследователския център за напреднали връзки на Samsung. „ Обикновено лишава към 10 години от началото на проучването до комерсиализацията на ново потомство информационни технологии “.

Тези компании и редица други снабдители работят върху „ пътна карта “ за 6G, дружно с Международния съюз по телекомуникации (IYU). В него е образувана „ работна група за 6G “. Тя би трябвало да обезпечи стандартизация и комерсиализация на шестото потомство мрежи.

Все още се работи по технологиите за генерирането на високочестотни сигнали, ръководството на голям брой безжични чипове в едно устройство, автоматизирането на ръководството на разпределените и програмируеми мрежи.

1. Нови способи за реализиране на резистентност

Днешните старания за резистентност са лимитирани както от технологията, по този начин и от философията за непрестанно възходящо ползване и от ден на ден
Всичко за Вашата сватба
произвеждане. Някои организации виждат 6G като коз от позиция на по-добра енергийна успеваемост, като да вземем за пример Ericsson. Компанията взе участие в плана Next G Alliance, чийто отчет за устойчивостта и 6G отбелязва, че постигането на задачите за закъснение на световното стопляне изисква всичко – от по-ефективно свързване в мрежите до доставяне със първични материали и обработка на отпадъците.

2. По-практична добавена действителност

Днешните софтуерни колоси изследват потреблението на добавена действителност за помощ и образование на работното място. Работниците в склада могат да употребяват очила с добавена действителност, с цел да работят по-ефективно в огромното пространство с доста артикули. Това изисква висока скорост и непрекъсната работа, което се обезпечава най-добре от по-бързи мрежи от тези, които имаме през днешния ден. Точно тук идва ролята на 6G свързаността.

3. Ускоряване на IoT и периферните калкулации

Ниската инертност на 6G има директна връзка с развиването на така наречен периферни калкулации. Други случаи на потребление на 6G за IoT включват ръководството на инвентар в действително време във заводи и индустриални цехове, обгръщане на многочислени здравни устройства с данни и разбор в действително време, както и автопаркове от самостоятелни транспортни средства.
Всичко за Вашата сватба


4. Нова епоха за цифровите близнаци

Друг сюжет на приложимост на шестото потомство мрежи са цифровите близнаци. Те оказват помощ на организациите да тестват своите инфраструктури при реалистични условия, на база 3D модели и действителни данни в действително време, с цел да понижат разноските, времето и цената на суровините, нужни за поддържане и насърчаване на оборудванията. Шестото потомство мрежи ще са скъпи в тази светлина, тъй като най-често употребяваните цифрови близнаци обгръщат широкомашабни инфраструктури: електроразпределителни мрежи, ВиК системи, транспортни мрежи.

5. Подобряване на интегрираното наблюдаване

Интегрираното наблюдаване е категория безжични технологии, които включват сензорни и информационни системи, оптимизиращи безжичните запаси и позволяващи наблюдаване на околната среда в обширни райони. Добавянето на 6G към софтуерния микс в бъдеще може да бъде основно за възстановяване на продуктивността, както и за по-ефективно потребление на хардуерните и софтуерните запаси.

6. Сътрудничество


Връзките с ниска инертност и висока надеждност са в основата на редица скъпи приложения, в това число незабавната помощ и гражданската отбрана. Според Qualcomm, гладкото действие на 6G може да докара до одобряването на „ унифицирана платформа, която може да изведе човешкото потапяне в
Всичко за Вашата сватба
цифровия свят на идващото равнище “.

Това може да включва и надалеч по-реалистично отдалечено съдействие. Qualcomm назовава това XR – разширена действителност: цифрово пространство в действително време, в което хората се срещат и вършат дружно разнообразни неща, чувствайки се толкоз естествено, като че ли фактически се намират в едно помещение.
Източник: technews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg