Сградите, които имат статут на паметници на културата, няма да ...

Сградите, които имат статут на паметници на културата, няма да

Кметът на район Централен: И държавата да помага за опазва...

Сградите, които имат статут на монументи на културата, няма да се разрушават и да заплашват живата на пешеходците, в случай че се одобри държавна политика за тяхната реституция. Това е мнението на кмета на регион „ Централен ” Георги Стаменов по мотив на десетки къщи, от чиито фасади се свлича мазилка. Само през последните два месеца особено образуваната комисия е издала над 30 наставления за подсилване на козирки, орнаменти, мазилка, балкони.

При реституция на скъпа старинна постройка в Италия страната финансира 50 % от цената на планиране и строителните работи, останалото се заплаща от притежателя на парцела, дава образец Стаменов. Със сигурност ще има резултат, в случай че се вкарат бонуси за отопление, тъй като в къщата със статут на историческа полезност нямаш право извън да сложиш топлоизолация и климатик. Може да се намерения за субсидиране на такива здания и в това отношение има разнообразни международни практики, които са добре познати и на специалистите в НИНКН, смята кметът на „ Централен ”.

На срещите, водени в Министерство на регионалното развитие и Националното съдружие на общините, Георги Стаменов е показал още един вид - в процедурите по саниране на жилища, които страната приготвя сега, да се заложи и реституция на здания с културна стойност.„ Всички виждаме какъв брой зле наподобява някогашният тютюнев склад на ъгъла на бул. „ Христо Ботев ” и „ Авксентий Велешки ” против Сточна гара. Като оповестиха, че му дават статут на културен монумент, какво се усъвършенства и как се улеснява възобновяване на тази  сграда, чието положение е установено като рисково преди години? И кой ще носи отговорност, в случай че се срути? Крайно време е да се вземе решение страната също да носи отговорност, а не единствено да слага условия на притежателите ”, разяснява Георги Стаменов.В региона всяка седмица се издават заповеди и наставления към притежателите, чиито парцели не се поддържат в добър тип. Кметството обаче може да постанова наказания единствено по член 195 и 196 от Закона за устройство на територията, които са сред 1000 и 5000 лв.. Повечето притежатели не се стряскат от тази мярка, защото реставрацията изисква доста повече средства плюс дългата сага с планиране и координиране с НИНКН и МК. По-големите санкции са в пълномощията на Инспектората към Министерството на културата.
КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg