Със 130 бройки да се увеличи щатът на Държавен фонд ...

Със 130 бройки да се увеличи щатът на Държавен фонд

Още 130 щатни бройки към ДФЗ: работата била много, сроковете - кратки

Със 130 бройки да се усили щатът на Държавен фонд " Земеделие " изиска служебният министър на земеделието Явор Гечев от Министерския съвет. За задачата той е внесъл за публично разискване план за промени в Устройствения устав на ДФЗ и следва държавното управление да го гласоподава след месец.

Министърът желае нарастване на бройките в следните дирекции: " Договориране по Програмата за развиване на селските региони " - с 66 бр., " Оторизация на заплащанията по ПМРСР “ - с 5 бр., " Селскостопански пазарни механизми " - с 4 бр., „ Мониторинг, докладване и оценка “ - 25 бр., " Интегрирани осведомителни системи " - с 6 бр.; „ Технически инспекторат “ - с 9 бр., „ Директни заплащания “ - с 13 бр.; „ Краткосрочни схеми за подкрепяне “ - с 2 бр.

В претекстовете си министърът аргументира настояването със " забележителното повишаване на броя на схемите и ограниченията, които се управляват от Държавен фонд " Земеделие " и на броя бенефициери по тях ". Освен това периодите за разглеждане на формулярите за кандидатстване по Програмата за развиване на селските региони били доста къси, а процедурата по администриране на заявките - строго официална и с голям брой вътрешни процедури и периоди. Тя налагала експедитивност и по-висока административна натовареност при разглеждането и оценяването на плановите оферти.

С приемане на постановлението общата бройка в ДФЗ ще се усили от от 1563 на 1693 щатни бройки. Те ще са за сметка на съответно понижаване на числеността на районните дирекции по горите към Изпълнителната организация по горите, изяснява министърът.

Необходимите спомагателни средства за 2023 година са 11,5 млн. лв., включително 7,5 млн. лв. разноски за личен състав (заплати и осигуровки), 1,4 млн. за прехрана (ремонти и поддръжка на пространства, консумативи) и 2,6 млн. лв. за финансови разноски (полагане на антистатична настилка/двоен под, окабеляване, обезпечаване на дисково пространство, мрежови устройства, обезпечаване на непрекъсваемо захранващо устройство и сдържаност на зареждането, закупуване на техника, в това число лични компютри, принтери, копирна техника, лицензи за антивирусен програмен продукт, офис пакет, сървърни лицензи).

За 2024 година ще са нужни 8,9 млн. лв.: 7,5 млн. лева. за личен състав и 1,4 млн. лв. за прехрана.

Допълнителните средства ще са за сметка на централния бюджет.

 

 

 

Източник: novinite.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg