Съдилища в страната уважиха искове на КПКОНПИ в общ размер ...

Съдилища в страната уважиха искове на КПКОНПИ в общ размер

КПКОНПИ: Съдът за осми път отказа да вдигне обезпечителни мерки за имоти на Иво и Галя Прокопиеви, имат запори за над 205 млн. лева

Съдилища в страната почетоха искове на КПКОНПИ в общ размер на 10 511 608, 60лв. С определение на Окръжен съд – Бургас е оставена без почитание молбата на „ Алфа финанс холдинг “ АД за повдигане на обезпечителни ограничения за парцели – благосъстоятелност на търговски сдружения, наложени по настояване на КПКОНПИ. Магистратите показват, че „ на процедура обезпечителната потребност не е отпаднала “. За осми път съдът отхвърля сходни претенции във връзка с имущество на Иво и Галя Прокопиеви и обвързвани с тях юридически лица.

От Бургаски областен съд са позволени обезпечителни ограничения по искове на КПКОНПИ на цена 204 064 417,50 лева (в срока от 2017 година до момента) във връзка с Иво и Галя Прокопиеви и обвързвани сдружения. Всички правосъдни сформира са удостоверили правилността и законосъобразността на тези актове в интерес на Комисията.

С решаване на Окръжен съд – Русе в интерес на страната са отнети авоари на цена 3 901 017 лева от Валентин Ганев и обвързвани с него юридически лица. Производството на Комисията е почнало след привличането на Ганев като обвинен за данъчни закононарушения. Отнети са моторни транспортни средства – налични и като парична равноценност и суми от отчуждени дружествени дялове.

С решаване на Апелативен съд – Велико Търново се удостоверява решаване на Окръжен съд – Русе, с което се лишава в интерес на страната имущество на цена 59 231, 80 лева от Петър Георгиев. Производството на КПКОНПИ е почнало след привличането му като обвинен от прокуратурата за телефонни измами. Отнемат се 10 броя коли (Ауди, Мерцедес и др.), суми от дружествени дялове, както и от продажбата на четири други автомобила.

С решаване на Окръжен съд – Русе в интерес на страната се лишава имущество на цена 6 153 250 лева от Филип Маринов. Проверката за него е почнала след привличането му като обвинен за данъчни закононарушения в изключително огромни размери – като физическо лице и като шеф на компания „ ВИП Лизинг “ и „ Копърка “.

Потвърдени са решавания на Окръжен съд – Бургас и Апелативен съд – Бургас, с които в интерес на страната се лишава имущество на цена 18 177, 92 лева Искът на КПКОНПИ, почетен от три правосъдни инстанции, е против Мехмед Ахмед и брачната половинка му.

Производството против тях е почнало след обвиняване от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група за трафик на хора към Република Гърция. След открито изобилно противоречие в приходите им, в интерес на страната се лишават сума от отчуждено имущество и три леки автомобила – „ Мердецес “, „ Ленд Роувър Фрийлендър “ и „ БМВ “.

Софийски градски съд е почел напълно иск на КПКОНПИ, с който се лишава имущество на цена 92 544, 84 лева от Юлиян Петров. Същият е упрекнат от прокуратурата за присъединяване в проведена незаконна група за опиати, работила на територията на България, Турция, Австрия, Нидерландия, Швейцария, Сърбия и Испания. В изгода на страната се лишават леки коли „ Мерцедес “ и „ Фолксваген “, пазарната цена на мотоциклет „ Харлей Дейвидсън “ и суми по банкови сметки.

С решаване на Окръжен съд – Разград отчасти е почетен иск на КПКОНПИ против Милен Енчев и обвързвано с него лице. Производството против него е почнало след повдигнато обвиняване от прокуратурата за лихварство. В изгода на страната се лишава сумата от 287 387, 02 лева, в която се включват суми по върнати заеми, средства по банкови сметки, средства от продажбата на два недвижими парцела, както и паричната равноценност на два товарни автомобила, както и леки коли „ Шкода “, „ Фиат “, “Форд “ и „ Мерцедес “.

Източник: trud.bg