Съдържание:Граждански договорТрудов договор Снимка: godoycordoba pixabay.comТрудовите правоотношения в България могат

...
Съдържание:Граждански договорТрудов договор Снимка: godoycordoba pixabay.comТрудовите правоотношения в България могат
Коментари Харесай

Какво е разликата между гражданския и трудовия договор?

Съдържание:

Граждански договорТрудов контракт  Какво е разликата сред гражданския и трудовия контракт? Снимка: godoycordoba pixabay.com

Трудовите правни отношения в България могат да бъдат контролирани по два метода - с цивилен или с трудов контракт. И двете регулации имат своите преимущества и дефекти и е значимо да знаем какви са главните разлики сред тях.

При трудовите контракти акцентът е върху работните връзки. Те обезпечават сигурност на заетостта и обществени права на служащите. Те са по-обвързващи и не толкоз гъвкави, като подлежат на доста повече регулации.

Гражданските контракти, въпреки това, не са толкоз обвързващи и имат съответна цел – за осъществяване на избрана работа.

Ето и главните разлики сред двата типа контракти:

Граждански контракт

Предмет: Гражданският контракт е контракт за осъществяване на съответна работа или услуга.

Регулация: Урежда се от Закона за отговорностите и договорите.

Отношения: Създава се правно отношение сред възложителя и изпълнителя.

Отговорност: Изпълнителят носи отговорност за крайния резултат от своята работа.

Социални придобивки: Работещите на цивилен контракт нямат право на болнични, отпуски и компенсации за безработица.

Трудов контракт

 Разликата сред гражданския и трудовия контракт? Снимка: pixabay.com

Предмет: Трудовият контракт е за осъществяване на трудова активност под управлението на работодателя.

Регулация: Регулира се от Кодекса на труда.

Отношения: Създава се трудово правно отношение сред служащия и работодателя.

Отговорност: Работникът е виновен за процеса на работа, а работодателят - за резултата.

Социални придобивки: Включва наложителни обществени и здравни осигуровки, както и право на отпуск, болнични, обезщетение за безработица.

Мястото на работа, даване на материали. Работникът или служителят би трябвало пръв да извърши задължението си, само че работодателят е задължен да сътвори съответните условия за осъществяване на предоставената работа.

Тези разлики са значими, тъй като дефинират правата и отговорностите на страните, както и тяхната отбрана по закон. Гражданският контракт е по-гъвкав, само че предлага по-малко обществена отбрана, до момента в който трудовият контракт обезпечава по-голяма сигурност и обществени гаранции за служащия.

Правилното потребление на гражданския и трудовия контракт зависи от характера на работата и връзките сред страните:

Граждански контракт е подобаващ, когато:

- Има потребност от осъществяване на еднократна или краткосрочна работа или услуга;

- Не се изисква непрекъснато наличие на изпълнителя на работното място;

- Работата може да бъде осъществена независимо и без директно управление.

Трудов контракт е наложителен, когато:

- Работата е непрекъсната и дългосрочна;

- Работникът би трябвало да работи под непосредственото управление и надзор на работодателя;

- Работникът се нуждае от обществени и здравни осигуровки и други права, които са обезпечени от Кодекса на труда.

Важно е да се означи, че неправилното потребление на цивилен контракт вместо трудов контракт, с цел да се избегнат осигуровки и налози, може да докара до правни последици и санкции. Затова е сериозно да се разбере природата на работата и да се избере подобаващият вид контракт.

Източник: advice.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР