С увеличаване на обемите на продажбите в интернет НАП засилва

...
С увеличаване на обемите на продажбите в интернет НАП засилва
Коментари Харесай

НАП откри над 20 млн. лева забравени данъци от продажби в интернет

С увеличение на размерите на продажбите в интернет Национална агенция за приходите ускорява контрола по отношение на лицата, които печелят от тази търговия, само че пропущат да заявяват приходите си от нея.

През 2023 година приходната организация е провела 989 проверки и 1953 инспекции на тази икономическа активност.  В резултат на завършилите през годината 842 проверки са разкрити в допълнение данъчни и осигурителни отговорности за над 22 618 млн. лв.. Други 4.5 млн. лева са платени непринудено с корекции в данъчните заявления в резултат на инспекциите.

Това излиза наяве от доклада на Национална агенция за приходите за активността й през предходната година, написа " Сега ".

Информация кой какви приходи от продажби в интернет е осъществил приходната организация получава от куриерските компании въз основата на изпратени пощенски колета с натрапен платеж. Именно тези суми Национална агенция за приходите показва в авансово попълнените данъчни заявления, достъп до които имат единствено данъкоплатците с ПИК. Ако става въпрос за продажба на персонално имущество и движимости, закупени за персонално прилагане, то получените приходи са необлагаеми и би трябвало да бъдат изтрити от електронния данъчен формуляр.

При миналогодишната данъчна акция 9 266 физически лица са удостоверили приходите от продажби в интернет в авансово попълнените данъчни заявления. Общата сума на заявената данъчна основа е в размер на 27.763 млн. лева, а размерът на налога - 3.667 млн. лева

Приходната организация е провела три телефонни акции през 2023 година,  като е прозвънила лицата, за които разполага с информация, че са правили комерсиална активност в интернет, само че осъществените приходи не са декларирани. В резултат на това 2 064 жители са подали нови или коригиращи заявления, като оповестили облагаем приход за малко над 18  млн. лева, а дължимият налог е 1.6 млн. лева На тези, които не са се отзовали на поканата да подадат непринудено данъчни заявления, са предоставени контролни производства.

Ако продавате артикули или услуги в интернет, би трябвало да знаете, че от позиция на данъчното законодателство, тази търговия не се разграничава значително от това да продавате в общоприет магазин, показват от Национална агенция за приходите.

Данъкът върху приходите на физически лица от продажби в интернет е със ставка 15%, когато те работят като търговци - редовно купуват артикули за да ги препродават. Начинът на облагане е като при едноличните търговци - не се таксуват приходите от продажбата, а осъществената облага. Освен това преди да се начисли налогът, тези търговци би трябвало да приспадат осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице. Срокът за обявление и дефинитивно заплащане на налога е до 30 юни на идната година.

В останалите случаи данъкът е 10% върху общата годишна данъчна основа и за внасянето му е до 30 април на идната година, когато се и заявяват в Приложение 3 за приходи от друга стопанска активност в данъчната декларация.
Източник: skandal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР