S&P с прогноза кога приемаме еврото.Международната рейтингова агенция S&P Global

...
S&P с прогноза кога приемаме еврото.Международната рейтингова агенция S&P Global
Коментари Харесай

S&P с прогноза кога приемаме еврото


S&P с прогноза по кое време одобряваме еврото.

Международната рейтингова организация S&P Global Ratings удостовери дълготрайния и

краткосрочния кредитен рейтинг на България в задгранична и локална валута ‘BBB/A-2’. Перспективата пред рейтинга остава позитивна.

S&P Global Ratings отбелязва, че  в случай че бъде образувано устойчиво държавно управление бързо след изборите през юни и се избегне нескончаем интервал на неустойчивост,

какъвто имаше през 2021–2023 година, не се чака да има значително закъснение на присъединението на страната към еврозоната .

България към момента не дава отговор на критерия за ценова непоклатимост от критериите за конвергенция, които всички страни би трябвало да изпълнят преди да се причислят.
От рейтинговата организация считат,
че даже България да не се причисли към еврозоната през 2025 година, това евентуално ще се отсрочи единствено до 1 януари 2026 година.

Въпреки застаряването и намаляването на популацията в трудоспособна възраст, от S&P Global Ratings одобряват, че стопанската система на България има мощни вероятности за напредък  през идващите няколко години.

Те предвиждат действителен напредък на Брутният вътрешен продукт малко под 3% приблизително през 2025-2027 година, подсилен най-вече от увеличеното вътрешно търсене.

Потреблението ще остане мощно на фона на резистентен пазар на труда с съвсем рекордно ниски равнища на безработица и позитивен напредък на действителните заплати.

В същото време задоволително средства от Европейски Съюз ще поддържат капиталовата интензивност за няколко години.

Рейтинговата организация прави оценка наличните грантове и заеми за България по Многогодишната финансова рамка (МФР) на Европейски Съюз за интервала 2021-2027 година и Next Generation EU (NGEU) на обилни – към 29% от прогнозния Брутният вътрешен продукт за 2024 година.

България има едни от най-хубавите фискални резултати от страните в Централна и Източна Европа  и от рейтинговата организация правят оценка,

че настоящите фискални проекти ще доведат до дефицити под 3% от Брутният вътрешен продукт до 2027 година,
запазвайки дълга, чисто от ликвидни държавни активи, към 20% от Брутният вътрешен продукт до 2027 година
По сходен метод S&P Global Ratings чакат,

че дефицитът по настоящата сметка ще остане приблизително 1% от Брутният вътрешен продукт и ще бъде свръхфинансиран от

фондовете на Европейски Съюз и от приток на директни задгранични вложения.

S&P Global Ratings регистрират, че  могат да покачат рейтинга през идващите две години, евентуално с няколко степени, 
в случай че България стане член на еврозоната.
S&P Global Ratings биха ревизирали вероятността пред рейтинга на постоянна,

в случай че вероятността за присъединение на България към еврозоната стане по-малко евентуална.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР