С над 21 милиона евро ще бъдат финансирани проектни предложения

...
С над 21 милиона евро ще бъдат финансирани проектни предложения
Коментари Харесай

Започва набиране на предложения за общо над 21 млн. евро за съвместни проекти по 2 трансгранични програми

С над 21 милиона евро ще бъдат финансирани планови оферти по две стратегии Интеррег за интервала 2021-2027 година – тази сред България – Северна Македония и сред България – Турция. Общият бюджет на програмата със Северна Македония е 8 143 233 евро, а на тази с Турция - 13 423 529 евро. Това е записано в първите предложения за планови оферти по двете стратегии, които към този момент са оповестени на страницата на Министерството на районното развиване и благоустройството. Крайният период за подаване на концепциите е 24 юли 2023 година. По Интеррег България – Северна Македония фокус ще е туризмът. Трансграничният район на програмата обгръща областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточен, Източен и Югоизточен регион в Република Северна Македония. Ще се търсят хрумвания за планове, които способстват за основаване на прелъстителен и целогодишен туристически артикул в тези области, като задачите са да се увеличи свързаността сред двете страни, да се реализира добър маркетинг на туристическите артикули в трансграничния район, да се увеличи заетостта в туристическия бранш и се засилят връзките сред туризма и природно-културните обекти.  В програмата Интеррег България-Турция ще се търсят планове, които способстват за постигането на резистентен и приобщаващ стопански напредък, учреден на нараснала конкурентоспособност на локалната стопанска система, цифрова и зелена промяна. Трансграничният район на програмата обгръща областите Бургас, Ямбол, Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели. Дейностите и по двете стратегии би трябвало да са композиция от вложения – строителство и/или доставки и меки действия (напр. услуги).  Минимумът за финансиране на планова концепция е 500 000 евро, а максимумът - 1 000 000 евро.  Инвестиционният съставен елемент (строителство и/или доставки) на плановата концепция би трябвало да бъде не по-малко от 70% от общите възможни разноски.  С планове могат да вземат участие местни/регионални органи и управляващи (вкл. районни структури на централни обществени органи); дребни и междинни предприятия; неправителствени организации; университетски, проучвателен, обучителни и културни институции. Всички сътрудници по плановете би трябвало да бъдат регистрирани и да работят в региона на програмата най-малко 3 години преди кандидатстването. Партньорството би трябвало да се състои от най-малко един сътрудник от всяка страна на граничния район.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg